1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

17/02/2009

ΗΜΕΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ

Ἡμερίς ἀντιπροσώπων ὀρθοδόξου νεολαίας ἐκ πασῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἐπικρατείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων (Ἰορδανίας – Ἰσραήλ – Παλαιστίνης), τῇ...

Περισσότερα

17/02/2009

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Τήν Τρίτην, 4/17 Φεβρουαρίου 2009 ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς στρατιωτικούς τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ, κ. Ἰγιάντ Σιρχάς καί κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη μετά συνοδείας αὐτῶν,...

Περισσότερα

16/02/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ Τῼ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤῼ

Τήν 26ην Ἰανουαρίου / 8ην Φεβρουαρίου 2009, Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ ἀρχιερέων τοῦ...

Περισσότερα

16/02/2009

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Ἀπό 11-14ης Φεβρουαρίου 2009 ἔλαβε χώραν εἰς Βηθλεέμ ἡ 15η Συνάντησις βουλευτῶν καί ἄλλων προσωπικοτήτων Ὀρθοδόξων κρατῶν, τήν  ὁποίαν διωργάνωσε τό International...

Περισσότερα

14/02/2009

ΕΤΕΛΕΙΩΘΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ

Ἕν τῶν πλέον ἀξιολογωτέρων τελειωθέντων ἔργων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τυγχάνει ἡ αἴθουσα τῶν συνεδριάσεων καί τοῦ Ἀρχείου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν...

Περισσότερα

12/02/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

Ἡ Πατριαρχική Σχολή τῆς Σιών ἐτίμησε καί ἐφέτος ἐν λαμπρότητι τήν ἑορτήν τῶν γραμμάτων ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη θ....

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null