Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

25/03/2021

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 12ης / 25ης Μαρτίου 2021, ἔλαβε χώραν σχολική τελετή ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου 1821 ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς εἰς τήν...

Περισσότερα

25/03/2021

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Μαρτίου 2021, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ...

Περισσότερα

21/03/2021

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ἡ Κυριακή, 7η/20ή Μαρτίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς νίκη τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων,...

Περισσότερα

20/03/2021

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό Σάββατον τῆς Α´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 7ην/20ήν Μαρτίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ...

Περισσότερα

19/03/2021

Η Α´ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Α´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 6ης/19ης Μαρτίου 2021, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ ἀκολουθία...

Περισσότερα

18/03/2021

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Πέμπτην τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 5ην /18ην Μαρτίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου μέ μετάθεσιν μιᾶς ἡμέρας ἡ μνήμη τοῦ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null