1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

05/01/2022

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 23ης Δεκεμβρίου / 5ης Ἰανουαρίου 2022 μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν  τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί...

Περισσότερα

05/01/2022

Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Τήν Τετάρτην, 23ην Δεκεμβρίου 2021/ 5ην Ἰανουαρίου 2022, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν των...

Περισσότερα

04/01/2022

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν 1.00 π.μ. ὥραν εἰς θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, ἔλαβε ώραν ἡ εἰς διάκονον...

Περισσότερα

02/01/2022

TO MNHΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Τήν Κυριακήν, 20ήν Δεκεμβρίου /2αν Ἰανουαρίου 2021, Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἐτελέθη τό Μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος...

Περισσότερα

01/01/2022

AI NEAI ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνῆλθεν εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τήν Πέμπτην 30ήν Δεκεμβρίου 2021, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ...

Περισσότερα

31/12/2021

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Παρασκευήν, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Κατά τήν...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null