1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

12/06/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ”

Ὁ Διαχειριστὴς τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης “Ρωμηοσύνη” τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κ. Πέτρος Κυριακίδης, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸ γνωστὸ...

Περισσότερα

10/06/2009

1ον ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»

Μέ ἔμπνευσιν καί πρωτοβουλίαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του Γ’ καί μέ ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συνεστήθη καί...

Περισσότερα

07/06/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ὁ δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου σαρκωθείς καί ἐνανθρωπήσας Κύριος καί Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς...

Περισσότερα

04/06/2009

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ» ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Τό Σάββατον, 17/30 Μαΐου 2009, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀποφοιτήσεως τῶν μαθητῶν εἰς τό ἐν  Μπετσαχούρ-Χωρίον τῶν Ποιμένων, Σχολεῖον τοῦ Πατριαρχείου, τό φέρον...

Περισσότερα

03/06/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Εἰς τό πρόσωπον τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί τῆς Μητρός αὐτοῦ αὐτοκρατείρας Ἁγίας Ἑλένης ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τούς ἁγίους...

Περισσότερα

03/06/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τρίτην, 20-5/2-6-2009, ὁμάς 75 προσκυνητῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων 15 ὀφφικιάλοι ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null