1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

19/12/2009

ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Ὡς γνωστόν ἡ Μονή τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἶναι μία τῶν ἀρχαιοτέρων καί ἡ ἀκριβεστέρα εἰς μοναστικήν παράδοσιν καί ἄσκησιν ἐκ τῶν Μονῶν τοῦ...

Περισσότερα

12/12/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟ-ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. κ. OLAV TVEIT ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 27ην Νοεμβρίου/ 10ην Δεκεμβρίου 2009, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν  καί Πατριάρχην τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ....

Περισσότερα

09/12/2009

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ Α/ΓΕΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου / 9ην Δεκεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Ἀρχηγόν/ΓΕΝ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ κ. Γεώργιον...

Περισσότερα

09/12/2009

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΗΣ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὡς τό ἀρχαιότερον θρησκευτικόν καθίδρυμα τῆς Ἁγίας Γῆς δημιουργεῖ γεφύρας εἰρήνης καί ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν...

Περισσότερα

04/12/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τήν 21ην Νοεμβρίου/ 4ην Δεκεμβρίου 2009 συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τυπικήν τάξιν διά...

Περισσότερα

03/12/2009

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

Τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, μαρτυρούμενον εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην (Γεν. 33,19) καί εἰς τήν Καινήν Διαθήκην (Ἰω. 4), εἶναι ἕν ἀπό τά αὐθεντικώτερα προσκυνήματα τοῦ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null