1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

30/05/2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Δευτέραν, 16ην/ 29ην  Μαΐου 2023, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί...

Περισσότερα

28/05/2023

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΤΟΥΡΑΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Κυριακήν, 15ην / 28ην  Μαΐου 2023, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης...

Περισσότερα

26/05/2023

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Μαΐου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν...

Περισσότερα

25/05/2023

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 10ης /23ης Μαΐου 2023, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν  τοῦ παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχείου Notre Damme ἡ 35η τελετή τῆς...

Περισσότερα

24/05/2023

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Τετάρτην, 11ην/ 24ην Μαΐου 2023, ἑωρτάθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἤτοι ἡ μνήμη τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ...

Περισσότερα

22/05/2023

O ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΪΝΕ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Κυριακήν, 8ην/21ην Μαΐου 2023, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, συμφώνως πρός τό Πεντηκοστάριον, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null