1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

16/04/2010

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ QATAR

«Εὐφραίνου, ἀγάλλου ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γάρ δόξα Κυρίου ἐπί σέ ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν καί ἀγάλλου Σιών…» Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Εὐλαβεῖς...

Περισσότερα

14/04/2010

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΤΟΥ QATAR

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς QATAR διά τά ἐγκαίνια τῆς αἰθούσης καί τήν κατάθεσιν τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου...

Περισσότερα

11/04/2010

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ή ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό γεγονός τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ μαθητοῦ Αὐτοῦ, καί Ἀποστόλου Θωμᾶ, ἑωρτάσθη συμφώνως πρός τήν ἐκκλησιαστικήν καί προσκυνηματικήν καθεστωτικήν...

Περισσότερα

11/04/2010

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Τῷ Μακαριωτάτῳ Μητροπολίτῃ Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββᾳ, ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καί συλλειτουργῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν...

Περισσότερα

07/04/2010

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ -2010

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας, εἰς τήν ὁποίαν  ὁ Εὐαγγελισμός συνέβη, τήν 25ην Μαρτίου /...

Περισσότερα

07/04/2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ”

Ἀποσπάσματα συνέντευξης τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ στή Νάνσια Κωσταρά γιά τόν «Ἐλεύθερο Τύπο» . -Μακαριώτατε, ποιές εἶναι οἱ σχέσεις...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null