1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

25/03/2009

ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, μετατεθεῖσα ἐκ τῆς 9ης εἰς τήν 12ην Μαρτίου διά λόγους προσκυνηματικούς,...

Περισσότερα

25/03/2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ κ. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Ἡ ἐν τῷ μέσῳ τῆς  νηστείας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης  Τεσσαρακοστῆς ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας τελουμένη  τήν 9ην...

Περισσότερα

25/03/2009

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ Γ’ ΕΠΙ ΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΥ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

«Πόλις τοίνυν μαρτύρων, ἡ πόλις ἐστί τοῦ Θεοῦ, ἧς τεχνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός, ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἡ ἐλευθέρα … Γένος δέ, τό μέν ἀνθρώπινον, ἄλλο ἄλλου, τό δέ...

Περισσότερα

22/03/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Ἡ ἑορτή  τῆς προσκυνήσεως τοῦ Tιμίου Σταυροῦ τήν Γ’ Κυριακήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἑωρτάσθη μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα εἰς τό Πατριαρχεῖον...

Περισσότερα

21/03/2009

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Τετάρτην, 5/18.3.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖόν Του τόν κ. Dirk Lackovic -Van  Corp,  ἀντιπρόσωπον τῆς IOCC (International Orthodox Chtristian Charities, Inc.) εἰς τά Ἱεροσόλυμα...

Περισσότερα

19/03/2009

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ‘ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ’ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση “Ρωμηοσύνη” τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων προαναγγέλλει τὴ διεξαγωγὴ τοῦ 1ου Διεθνοῦς Συνεδρίου μὲ θέμα «Ἡ Ρωμηοσύνη στὸ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null