1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

30/01/2008

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Παναγιώτατε καί Σεβασμιώτατε Οἰκουμενικέ Πατριάρχα κ.κ. Βαρθολομαῖε Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, Ἐξοχώτατοι, κ. Πρωθυπουργέ, κοι Ἀρχηγοί τῶν...

Περισσότερα

28/01/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά βαθείας λύπης καί συνοχῆς καρδίας τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης καί Ποίμνιον, ἐπληροφορήθη σήμερον τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ...

Περισσότερα

24/01/2008

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΝ

« Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, εὑροῦσα ὡς ἐπόθει, τὴν καθαράν σου ψυχήν, τοῦ Πνεύματος ἡ χάρις τοῦ Παναγίου, σοὶ ἐνεσκήνωσεν ὡς ἄχραντον φῶς » (β΄...

Περισσότερα

16/01/2008

ΛΟΓΥΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝ ΒΗΘΑΝΙᾼ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά Ἡμῶν προσωπικῶς καί τῶν παρισταμένων Ἡμῖν Ἀδελφῶν διά τήν παρουσίαν ἡμῶν ἀναμέσον ὑμῶν, σήμερον. Διότι εἰς...

Περισσότερα

13/01/2008

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 2008

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ καί Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί, Εὐλαβεῖς Χριστιανοί, «Ὁ Ἄναρχος ἄρχεται», τοὐτέστιν, ὁ Θεός ἐπιφαίνεται ἐντός...

Περισσότερα

07/01/2008

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΟΡΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

Ἀριθμ. Πρωτ. 1040 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩι* Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null