Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

09/12/2009

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΗΣ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὡς τό ἀρχαιότερον θρησκευτικόν καθίδρυμα τῆς Ἁγίας Γῆς δημιουργεῖ γεφύρας εἰρήνης καί ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν...

Περισσότερα

04/12/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τήν 21ην Νοεμβρίου/ 4ην Δεκεμβρίου 2009 συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τυπικήν τάξιν διά...

Περισσότερα

03/12/2009

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

Τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, μαρτυρούμενον εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην (Γεν. 33,19) καί εἰς τήν Καινήν Διαθήκην (Ἰω. 4), εἶναι ἕν ἀπό τά αὐθεντικώτερα προσκυνήματα τοῦ...

Περισσότερα

01/12/2009

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΚΛΟΓῌ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.

Ἐξοχώτατον κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν Πρόεδρον τῆς «Νέας Δημοκρατίας» Ρηγίλλης 18 Εἰς Ἀθήνας Ἐξοχώτατε, Μετ’ αἰσθημάτων ἰδιαιτέρας χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως...

Περισσότερα

01/12/2009

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ...

Περισσότερα

29/11/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΡΩΜΑΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝ ΣΑΜΑΡΕΙᾼ

Τήν Κυριακήν, 16ην /29ην Νοεμβρίου 2009, μετά τήν τελετήν ἁγιοκατατάξεως τοῦ νέου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου Ἁγιοταφίτου, διατελέσαντος ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ...

Περισσότερα
left_symbol_top

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null