Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

22/10/2009

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΗΘΑΝΙΑΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ “SIKSEK”

Ἀπό τοῦ ἔτους 1940 λειτουργεῖ ἄνευ διακοπῆς εἰς τήν περιοχήν τῆς Βηθανίας, οὐχί μακράν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μάρθας καί Μαρίας, τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, οἶκος...

Περισσότερα

20/10/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ.

Τήν Τρίτην, 20-10-2009, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Ἀκόλουθος Ἀμύνης τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Παναγιώτης Σινάνογλου, Ἀντιπλοίαρχος τοῦ...

Περισσότερα

18/10/2009

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ κ. ΙΟΥΛΙΑΝ ΤΙΜΟΣΙΕΝΚΟ

Τήν Κυριακήν, 5/18-10-2009, ἡ Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας κ. Ἰουλία Τιμοσιένκο, φιλοξενουμένη τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Τήν...

Περισσότερα

17/10/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων  ἐδέχθη τούς Μητροπολίτας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Πανιερώτατον Μητροπολίτην Τζουβασίας κ. Βαρνάβαν καί...

Περισσότερα

14/10/2009

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΣΕΜΑ)

Τήν Τετάρτην, 14ην τρέχοντος μηνός Ὀκτωβρίου, μεταξύ 12.00μ.-15.00 μ.μ. συνηντήθησαν εἰς ἔκτακτον συνάντησιν εἰς τό παρά τήν Ἀνατολικήν Ἰορδανικήν Ὄχθην τῆς ...

Περισσότερα

13/10/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΣΕ

Ὡς γνωστόν, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετέχει εἰς τόν θεολογικόν διάλογον μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ὡς καί αἱ λοιπαί Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι. Ἐν...

Περισσότερα
left_symbol_top

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null