Πατριαρχεῖον

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Πατριαρχεῖον

null

Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος.

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον
Εἰσηγηταί: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, κιν. 0543/158798 & ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, κιν. 0546/112486
P.O. Box 14518, Jerusalem 91145.

Πατριαρχικά Γραφεῖα
Γέρων Ἀρχιγραμματεύς: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, τηλ. 02/6274941, & 02/6281033. φάξ: 02/6282048.
P. O. Box 19632 & 19633, Jerusalem 91140.
e-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info
Ἑλληνικόν Τμῆμα: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος.

Γραμματεύς τῆς Ἁγίας & Ἱερᾶς Συνόδου: ὁ Ἱεροδιάκονος Συμεών.

Τμῆμα Πρωτοκόλλου & Γραμματείας: οἱ Ἱεροδ. Εὐλόγιος & Δοσίθεος & ἡ Μοναχή Χριστίνα.

Τμῆμα Κωδίκων: ἡ Μοναχή Πανσέμνη.
Ἀγγλικόν Τμῆμα: ἡ κ. Ἄννα Λουμπάτ & ἡ κ. Ἄννα Κουλούρη.
Ἀραβικόν Τμῆμα: ὁ Οἰκονόμος π. Ἴσσα Μοῦσλεχ. Γραμματεύς: ἡ κ. Μαρία Χερμαντᾶ, τηλ. 02/6260002.

Γραφεῖον Τύπου: ἡ κ. Αἰκατερίνη Κάρμη.

Τμῆμα μερίμνης Προσκυνητῶν: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος, κιν. 0544/263240,
e-mail: fr.stefanosjerusalem@gmail.com.

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθηκάριος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, τηλ. 02/6285636, φάξ: 02/6262718,
e-mail: aristarh@netvision.net.il
Βοηθός: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος.

Πατριαρχικόν Ἀρχεῖον
Ἀρχειοφύλαξ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος.
Ὑπεύθυνος Διοργανώσεως & Συντηρήσεως Ἀρχείου: ὁ Δρ. Σταῦρος Ἀνδρέου.

Μουσεῖον καί Πινακοθήκη
Ὑπεύθυνος: ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

Δραγουμανία
Γέρων Δραγουμᾶνος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος, κιν. 0545/670625,
e-mail: dragoumania@gmail.com

Καμαρασία
Γέρων Καμαράσης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.
Κηπουρός: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωαννίκιος.

Τελεταρχία
Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, τηλ. 02/6276492, κιν. 0543/158798, & ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος.