Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

08/09/2009

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΑΧΝΙΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ἡ πόλις Σαχνίν εἶναι μία ἐκ τῶν πόλεων τῆς περιοχῆς Ἄκκρης-ἀρχαίας Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ. Εἰς τήν πόλιν αὐτήν τῶν 28.000 χιλιάδων κατοίκων περί τούς...

Περισσότερα

05/09/2009

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ εἰκών τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου παρέμεινεν εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς «Πλατυτέρας», ὄπισθεν τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος, ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς καθόδου αὐτῆς,...

Περισσότερα

02/09/2009

ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους (νέον ἡμερολόγιον) τήν Τρίτην, 19ην Αὐγούστου / 1ην Σεπτεμβρίου, ἐγένετο ἡ τελετή τοῦ...

Περισσότερα

01/09/2009

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ PONTIFICAL MISSION ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην  19ην Αὐγούστου / 1ην Σεπτεμβρίου 2009, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Ἐκπρόσωπον τῆς Pontifical Mission,...

Περισσότερα

28/08/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ὁ Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Γεθσημανῇ παρέμεινεν ἀνοικτός συνεχῶς καί μετά τήν τελετήν τοῦ Ἐπιταφίου διά τάς χιλιάδας τῶν προσκυνητῶν,...

Περισσότερα

27/08/2009

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ εἰκών τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης Ἡμῶν Θεοτόκου, τεθεῖσα τήν 12ην τοῦ μηνός Αὐγούστου εἰς ηὐτρεπισμένον Ἐπιτάφιον εἰς τόν χῶρον τῆς...

Περισσότερα
left_symbol_top

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null