Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

28/04/2021

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Τετάρτην, 15ην/28ην Ἀπριλίου 2021, Μεγάλην Τετάρτην, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων...

Περισσότερα

27/04/2021

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 12ης/25ης Ἀπριλίου 2021, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς...

Περισσότερα

25/04/2021

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (2021)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Κυριακήν, 12ην/25ην Ἀπριλίου 2021, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου  ἡ μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου...

Περισσότερα

24/04/2021

Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΗΣΦΑΓΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 11ης /24ης  Ἀπριλίου 2021, Σαββάτου τοῦ Λαζάρου καί Παραμονῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἔλαβε χώραν ἡ λιτανεία τῶν...

Περισσότερα

24/04/2021

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΒΗΘΑΝΙΑΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό Σάββατον, 11ην/ 24ην Ἀπριλίου 2021, Σάββατον τοῦ Λαζάρου συμφώνως τῷ Τριῳδίῳ, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἱεράν Μονήν...

Περισσότερα

24/04/2021

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό Σάββατον, 11ην/ 24ην Ἀπριλίου 2021, Σάββατον τοῦ Λαζάρου συμφώνως πρός τό βιβλίον τοῦ Τριῳδίου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null