1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

28/04/2022

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 15ης /28ης Ἀπριλίου 2022, ὁμάς ποδοσφαίρου κορασίδων Ἐθνικῆς Ἑλλάδος ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον τῇ συνοδείᾳ τῆς...

Περισσότερα

28/04/2022

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Μέ τήν ἐφαρμογήν τῶν χαλαρῶν ὁδηγιῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγιείας, λόγῳ τοῦ covid-19, καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐτελέσθησαν...

Περισσότερα

27/04/2022

Η ΕΠΙΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΩ ΠΑΣΧΑ ΗΜΩΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Τετάρτην, 14ην/ 27ην Ἀπριλίου  2022, Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπισκέψεις τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τό...

Περισσότερα

25/04/2022

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 12ην/25ην Ἀπριλίου 2022, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα εἰς τήν Ἀγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα εἰς τόν ἱερόν Ναόν...

Περισσότερα

24/04/2022

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, Κυριακῆς 11ης / 24ης Ἀπριλίου 2022, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἡ τελετή τῆς ἀγάπης...

Περισσότερα

24/04/2022

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ἡ χαρμόσυνος ἑορτή τοῦ Πάσχα ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου διά νυκτερινῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν νύκτα...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null