1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

20/04/2022

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 7ης/  20ῆς Ἀπριλίου 2022, ἐτελέσθη τό ἱερόν Μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Ναόν...

Περισσότερα

20/04/2022

Η ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 7ης/ 20ῆς Ἀπριλίου 2022, ἐτελέσθη εἰς τόν ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ...

Περισσότερα

19/04/2022

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τρίτης, 6ης/19ης Ἀπριλίου 2022, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν συνήθειαν, συμβάλλουσαν εἰς τήν...

Περισσότερα

17/04/2022

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου, ἤτοι ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου...

Περισσότερα

17/04/2022

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Κυριακήν, 4ην / 17ην Ἀπριλίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἤτοι ἡ ἀνάμνησις τῆς μετά τῆς ἔγερσιν...

Περισσότερα

16/04/2022

TO ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Α.  ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Εἰς τόν τόπον τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας τήν Παρασκευήν, 2αν / 15ην Ἀπριλίου 2022,...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null