1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

23/04/2022

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό Μέγα Σάββατον, 10ην 23ην Ἀπριλίου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός, συμφώνως πρός τήν ἀνέκαθεν κρατοῦσαν τυπικήν καί...

Περισσότερα

23/04/2022

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 9ης /22ας Ἀπριλίου 2022 9.00 μ.μ. (θερινήν ὥραν) ἤρχισεν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ τελετή...

Περισσότερα

22/04/2022

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν 3:00 μ.μ. ὥραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 9ης/22ας Ἀπριλίου 2022, ἐγένετο εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἡ...

Περισσότερα

22/04/2022

ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 9ης/22ας Ἀπριλίου 2022, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς Μ. Παρασκευῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Πραιτωρίου, εἰς...

Περισσότερα

21/04/2022

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 8ης/21ης Ἀπριλίου 2022, ἐτελέσθη εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων καί Ἀχράντων...

Περισσότερα

21/04/2022

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 8ης /21ης Ἀπριλίου 2022, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null