Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

05/05/2019

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΝΑ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΚΑΝΑΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

Τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 22αν Ἀπριλίου/ 5ην Μαΐου 2019, ἡ Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας ἑώρτασε κατά τήν τάξιν αὐτῆς τήν μνήμην...

Περισσότερα

05/05/2019

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν  Κυριακήν, 22αν Ἀπριλίου/ 5ην Μαΐου 2019, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός τῆς ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρα μετά τήν...

Περισσότερα

03/05/2019

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 20ῆς Ἀπριλίου /3ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς ἀποφοίτους...

Περισσότερα

01/05/2019

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης τῆς Διακαινησίμου, 18ης Ἀπριλίου/ 1ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ ἐν Ἀμμάν Cultural Center  ἡ τελετή τῆς...

Περισσότερα

30/04/2019

ΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 17ην /30ήν Ἀπριλίου 2019, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπισκέψεις ἐπί τῷ Πάσχᾳ ἡμῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί ὁμολογιῶν, ἤτοι πρῶτον...

Περισσότερα

30/04/2019

H ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null