1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

03/05/2008

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 2006-2007

Τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων μὲ τὸ πολυδιάστατο ἔργο του ἔχει συμβάλει τὰ μέγιστα στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνόρθωση τοῦ τόπου του....

Περισσότερα

24/04/2008

ΕΟΡΤΙΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 2008

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ὁ Γ’ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό...

Περισσότερα

24/04/2008

ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΕΞ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΙΟΝ ΞΥΛΟΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ 2008

Συμφώνως πρός ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου σ.ἔ. 2007,  ἀφορῶσαν εἰς σχετικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Περισσότερα

20/04/2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΞΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΡΕΧΘΕΩΣ 18 – ΠΛΑΚΑ – ΑΘΗΝΑΙ 105 56 ΤΗΛEΦΩΝΟΝ: 210-3225810 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΝ: 210-3228778 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ...

Περισσότερα

16/04/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἐντοπίων ἑλληνορθοδόξων ἡμῶν πιστῶν, τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί τῶν ταξιδιωτικῶν γραφείων αὐτῶν ὅτι κατά τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας...

Περισσότερα

15/03/2008

ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΝ Τῼ ΚΕΝΤΡΙΚῼ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙῼ

Βάσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δικαστηρίου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ καί ἡ περί...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null