1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

08/12/2008

ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ἀθωωτική ἀπόφασις τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν τήν Δευτέραν, 25ην Νοεμβρίου / 8ην Δεκεμβρίου τρ.ἔ. 2008, δικαιοῖ τήν Α.Θ. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ....

Περισσότερα

06/12/2008

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΜΗΝΥΜᾼ ΕΠΙ Τῌ ΕΚΔΗΜΙᾼ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ Κ.Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Β΄

Μόλις ἐγένετο γνωστή ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Ἀλεξίου Β΄, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης...

Περισσότερα

22/11/2008

ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Γ’ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Εὐλαβεῖς προσκυνηταί, Δόξαν καί εὐχαριστίαν ἀνεπέμψαμεν τῷ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ ἐν τῷ...

Περισσότερα

22/11/2008

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ κ. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΕΠΙ Τῌ Γ΄ ΕΠΕΤΕΙῼ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Ἡ Σιωνῖτις Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων καί ἡ ἐν αὐτῇ ἐνσωματωμένη φρουρός αὐτῶν, ἡ γεραρά ...

Περισσότερα

13/11/2008

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἀθήνα, 13 Νοεμβρίου 2008 Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀπέστειλε χθὲς στὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο...

Περισσότερα

09/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΟΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν τῶν Ἀρμενίων κληρικῶν τῶν Ἱεροσολύμων καί τήν καταγγέλλει διεθνῶς....

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null