1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

01/12/2009

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΚΛΟΓῌ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.

Ἐξοχώτατον κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν Πρόεδρον τῆς «Νέας Δημοκρατίας» Ρηγίλλης 18 Εἰς Ἀθήνας Ἐξοχώτατε, Μετ’ αἰσθημάτων ἰδιαιτέρας χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως...

Περισσότερα

01/12/2009

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ...

Περισσότερα

29/11/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΡΩΜΑΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝ ΣΑΜΑΡΕΙᾼ

Τήν Κυριακήν, 16ην /29ην Νοεμβρίου 2009, μετά τήν τελετήν ἁγιοκατατάξεως τοῦ νέου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου Ἁγιοταφίτου, διατελέσαντος ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ...

Περισσότερα

28/11/2009

Η ΕΙΚΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η «ΒΗΘΛΕΕΜΙΤΙΣΣΑ» ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἀνταποκρινόμενον εἰς σχετικήν παράκλησιν καί συμφώνως πρός ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς αὐτοῦ Συνόδου, ἀπέστειλε μετά...

Περισσότερα

27/11/2009

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, θά τελέσῃ τήν Κυριακήν, 16ην /29ην Νοεμβρίου 2009, τήν τελετήν κατατάξεως εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς...

Περισσότερα

26/11/2009

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ὁ χῶρος ὅπου σήμερον στεγάζονται ὁ φοῦρνος καί τά παρασκευαστήρια ἄρτου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς ἀρχαιοτέρους χώρους τοῦ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null