Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

17/12/2018

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 4ης/ 17ης Δεκεμβρίου 2018, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας κ. Igor Dodon ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον,...

Περισσότερα

17/12/2018

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2018

Βηθλεέμ ἑτοιμάζου, εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη, τό Σπήλαιον δεχέσθω, ἡ ἀλήθεια ἦλθε, ἡ σκιά παρέδραμε καί Θεός ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται...

Περισσότερα

13/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων τό Πατριαρχεῖον ἀνακοινώνει εἰς τούς Ἱερεῖς, Ἐπιτρόπους καί τό ποίμνιον αὐτοῦ ὁπουδήποτε τῆς...

Περισσότερα

13/12/2018

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΥΝ ΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης Νοεμβρίου /12ης Δεκεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε...

Περισσότερα

10/12/2018

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ

As a year that was particularly tough for the Christians in the Middle East comes to a close, the senior-most Church leader, Patriarch Theophilos III of Jerusalem, visited the United Kingdom this week at the invitation of The Dean of...

Περισσότερα

08/12/2018

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης εἰς τήν ἐπ᾽...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null