Ἓτεραι Χρονολογίαι

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Ἓτεραι Χρονολογίαι

null

502

Ἀνέγερσις τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα

614

Εἶχε 5 χιλιάδας ἀναχωρητάς

728

Ἐπιδρομὴ ὑπὸ τῶν Ἀράβων

1672

Ἐπισκευὴ τῆς Λαύρας ὑπὸ τοῦ Πατρ. Δοσιθέου

1911

Κατάθεσις τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ νέου Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἐν Ἱερουσαλήμ

1951

Ἀνακαίνισις τῆς Λαύρας τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπ. Μαδάβων Βαρθολομαίου

1951

Ἀνακαίνισις ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς ὑπὸ Ἀρχιμ. Κυριακοῦ

1951

Ἀνακαίνισις Ἱ. Μονῆς Προφ. Ἠλιοῦ ὑπὸ τοῦ Μον. Ἀβραμίου

1958

Ἀνακαίνισις Ἱ. Μονῆς ἁγίου Βασιλείου ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Ἀρκαδίου

1961

Ἀνακαίνισις τῆς Ἱ. Μονῆς Βηθανίας ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Θεοδοσίου

1963

Ἀνέγερσις τοῦ ἐν Ἀμμὰν Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου δαπάναις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

1965

Ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Λαζάρου ὑπὸ τῶν Ἀρχιμ. Θεοδοσίου καὶ Σεραφείμ

1965

Ἀνακαίνισις τοῦ Μοναστηριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης

1967

Ἀνέγερσις τῆς Ἱ. Μ. ἁγίου Στεφάνου ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Ἀρκαδίου

1968

Ἀνακαίνισις τῆς Ἱ. Μ. ἁγίου Ὀνουφρίου ὑπὸ τοῦ Μητροπ. Πέτρας Γερμανοῦ

1972

Ἀνακαίνισις τῆς Ἱ. Μονῆς Χοζεβᾶ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου

1974

Ἀνέγερσις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν Τουμπάς

1974

Θεμελίωσις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀμμὰν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπ. Ἱεραπόλεως Διοδώρου

1975

Ἀνέγερσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Προφ. Ἐλισσαίου ἐν Ἱεριχοῖ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Γαβριήλ καὶ τῆς Μοναχῆς Χριστοδούλης

1976

Ἀνακαίνισις τῆς Ἱ. Μ. ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καπερναοὺμ ὑπὸ τοῦ Μητροπ. Πέτρας Γερμανοῦ

1977

Ἀνακαίνισις τῆς Ἱ. Μ. Προφ. Ἠλιοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Ἀρκαδίου

1977

Ἀνέγερσις Ἱ. Ν. τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ζαμπάμπδε

1978

Ἀνακαίνισις τῆς ἐν Τιβεριάδι Ἱ. Μ. τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

1978

Ἀνέγερσις τῆς ἐπὶ τοῦ Προσκυνήματος τῶν Ποιμένων Ἱ. Μ. ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Σεραφείμ

1978

Ἀνακαίνισις τῆς ἐν Ρέμλῃ Ἱερᾶς Μονῆς

1978

Ἀνέγερσις τῆς ἐν Βηθσφαγῇ Ἱ. Μ. τῆς Βαϊφόρου ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου

1979

Ἀνακαίνισις τοῦ Πύργου τοῦ ἁγίου Σάββα ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Γενναδίου

1981

Ἐκ βάθρων ἀνακαίνισις τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου

1982

Σύστασις καί λειτουργία Προτύπου Πατριαρχικῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου ἐν Ἱεροσολύμοις

1982

Ἀναβίωσις τῆς διακοπείσης παραδόσεως (λόγῳ ἐμπολέμου συρράξεως Ἰορδανίας-Ἰσραήλ) τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων παρά τῷ Ἱερῷ Προσκυνήματι τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ

1982

Ἀποπεράτωσις τοῦ ἐν Ἀμμάν Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου

1982

Γενική ἀνακαίνισις τῶν χώρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀρχαγγέλων ἐν Ἰόππῃ

1982

Ἔναρξις ἀνακαινίσεως Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος

1983

Ἀνακαίνισις Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ καί ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπιμελείᾳ τοῦ Μητροπολίτου Ἀσκάλωνος κ. Ἀρκαδίου

1983

Ἵδρυσις Πατριαρχικοῦ Μουσείου καὶ Πατριαρχικῆς Πινακοθήκης

1984

Ἀνέγερσις τοῦ Ἱ. Ν. τῆς Ὑπαπαντῆς καὶ τοῦ Λυκείου ἐν Ἀμμάν

1984

Ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Χίρμπετ Οὐαχάδνε

1984

Ἀνέγερσις Γυμνασίου ἐν Ζάρκᾳ

1984

Ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν Χμούδ

1984

Ἀνέγερσις τοῦ ἐν Βηθσφαγῇ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Βαϊφόρου ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ἰαμνείας κ. Γρηγορίου

1985

Ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἁγίας Σιών

1985

Ἀνέγερσις νέας πτέρυγος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ καί γενική ἀνακαίνισις τοῦ παλαιοῦ κτιρίου

1985

Ἀγορά διορώφου κτιρίου ἐν Ἴρμπετ διά τήν στέγασιν Ἐπισκοπείου

1985

Ἀνέγερσις καί λειτουργία τῆς Σχολῆς, Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου ἐν τῷ χωρίῳ τῶν Ποιμένων

1985

Ἀνακαίνισις Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἐλισσαίου, ἐν Ἱεριχοῖ ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἀνθίμου

1985

Ἀνέγερσις Ἱ. Μονῆς καὶ Σχολῆς τοῦ Ἁγ. Νικολάου ἐν Ἄκαμπᾳ

1985

Ἀνέγερσις Ἱ. Ναῶν Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Τζάμπαλ – ἐλ – Τάτζ καί ἁγίου Γεωργίου ἐν Τζάμπαλ – ἐλ – Χάσμι

1986

Ἐγκαινίασις καί καθιέρωσις κατ’ ἔτος τῆς Λιτανείας τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τά Ἱεροσόλυμα

1986

Γενικὴ ἀνακαίνισις τοῦ Ἱ. Ναοῦ καὶ τοῦ Ἡγουμενείου τῆς Ἱ. Μ. ἁγίου Χαραλάμπους ἐν Ἱεροσολύμοις

1986

Ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Σαφούτ, Ἀμμάν

1987

Ἀνακαίνισις τοῦ κτιρίου τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἀθήναις δαπάναις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ

1989

Ἀνοικοδόμησις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης ἐν Κούφρ Σμέα

1989

Ἀνασύστασις τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπιτροπείας ἐν Μόσχᾳ

1990

Ἀνοικοδόμησις Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἐν Κούφρ Γιασίφ

1991

Ἀνακαίνισις ἐκ βάθρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλης Παναγίας ὑπό τῆς Μοναχῆς Νυμφοδώρας

1991

Σύστασις καί λειτουργία Σχολῆς, Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου ἐν Ρέμλῃ

1991

Ἀνοικοδόμησις καί λειτουργία Σχολῆς ἐν Τίρε Ραμάλλας

1992

Ἐκτέλεσις δομικῶν ἐργασιῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀββᾶ Θεοδοσίου καί περιτείχισμα τῆς πέριξ τῆς Μονῆς κτηματικῆς περιουσίας ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου

1992

Ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ καί Κοινοτικῆς Αἰθούσης ἐν Γιάφτ Νάσρα

1994

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐν Κανᾷ Γαλιλαίας ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Θεοφίλου καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἀρχαγγέλων ἐν Ἰόππῃ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ

1994

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Μτζέντελ

1994

Ἀνακαίνισις τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί τοῦ Ἡγουμενείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου.

1995

Κατωχύρωσις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς φυλακῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν Σεβαστείᾳ ἐνεργείαις τοῦ Ἀρχιμ. Ἰουστίνου

1996

Ἀνέγερσις νέου Ἡγουμενείου καί ἔναρξις ἐργασιῶν ἀποπερατώσεως τῆς ἡμιτελοῦς Βασιλικῆς τῆς Σαμαρείτιδος ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἰουστίνου

1996

Ἀνακαίνισις τῆς Ἱερᾶς Λαύρας Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου ὑπό τοῦ Πνευματικοῦ Ἀρχιμ. Εὐδοκίμου

1996

Ἀνέγερσις Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Προπατόρων ἐν Χίλντα, Ἀμμάν

1996

Ἀποκάλυψις διά τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης τῶν ἐρειπίων τοῦ ἀρχαίου Ναοῦ «Κάθισμα τῆς Παναγίας»

1997

Ἀνέγερσις Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου μετά ἐκκλησιαστικοῦ συγκροτήματος εἰς Ραφίδια

1997

Ἀνοικοδόμησις καί λειτουργία, Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου ἐν Μαδηβᾷ ὑπό Ἀρχιμ. Ἰννοκεντίου

1998

Ἀνακαίνισις καί Ἁγιογράφησις Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν Ὀρεινῇ φροντίδι τῆς Μοναχῆς Μαρίας

1998

Ἀνακαίνισις Ἱ. Μ. Ἁγ. Ὀνουφρίου φροντίδι Μον. Παϊσίας

1998

Ἀνακαίνισις Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀμπούντ

1998

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν δέκα λεπρῶν ἐν Μπουρκίν

1998

Ἀνοικοδόμησις κτιρίου στεγάσεως γραφείων καί διαμερισμάτων ἐφημερίων Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Ραμάλλᾳ ὑπό Ἀρχιμ. Μελετίου

1998

Ἀνοικοδόμησις καί λειτουργία Σχολῆς, Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου ἐν Γάζῃ ὑπό τοῦ Ἀρχιεπ. Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου

1999

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἄκκρῃ ὑπὸ τοῦ Ἐπισκ. Ἀβήλων κ. Δωροθέου

1999

Ὁλοκλήρωσις ἐκ βάθρων ἀνοικοδομήσεως τῆς νέας Πατριαρχικῆς πτέρυγος, περιλαμβανομένης Ἱεροῦ παρεκκλησίου, μεγαλοπρεποῦς αἰθούσης ὑποδοχῆς, αἰθούσης Συνοδικῶν Συνεδριάσεων ὡς καί νέου συγκροτήματος Ξενῶνος εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον ὑπό τοῦ Μητροπ. Βόστρων κ. Τιμοθέου

1999

Ἀνοικοδόμησις κοινοτικῆς αἰθούσης καί κατάθεσις θεμελίου λίθου διά νέον Ἱερόν Ναόν εἰς Σαχνίν

1999

Κατάθεσις θεμελίου λίθου τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος ἐν Χάϊφᾳ

2000

Ἀνοικοδόμησις καί λειτουργία, Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου ἐν Ἰόππῃ ὑπό Ἀρχιεπ. Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου

2002

Ἀνέγερσις Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ

2002

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σάαμπ δαπάναις & ἐπιστασίᾳ Ἀρχιμ. Φιλοθέου

2003

Ἀνέγερσις Ἱ. Ν. ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης ἐν Μάρτζ ἐλ-Χαμάμ

2004

Ἀνακαίνισις Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σάλτης

2004

Ἀνακαίνισις Κεντρικοῦ Μαγειρείου

2004

Ἀνακαίνισις τῆς Ἱ. Μ. Πραιτωρίου ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἀλεξίου

2004

Ἔναρξις ἀνακαινίσεως τοῦ Τμήματος Ἐντύπων τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης

2005

Ἐκ βάθρων ἀνακαίνισις τοῦ κτιρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄκκρης ὑπό Ἀρχιμ. Φιλοθέου

2005

Ἀποπεράτωσις τῆς ἀνακαινίσεως τῆς Παλαιᾶς Αἰθούσης τοῦ Πατριαρχείου

2005

Ἐκ βάθρων κατασκευή τοῦ κλιβάνου ἐν τῷ Ἀρτοποιείῳ τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου

2005

Ἀνακαίνισις τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Βασιλείου

2006

Ἀνακαίνισις τοῦ Ἡγουμενείου τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἱ. Μ. τοῦ Τιμίου Προδρόμου

2006

Ἀποπεράτωσις ἀνεγέρσεως τοῦ ἐν Φχές Ἡγουμενείου, γραφείων καί βοηθητικῶν χώρων εἰς τόν κάτω ὄροφον∙ δαπάναις Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου.

2006

Ἀποπεράτωσις τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἐν Κάρακ Ἡγουμενείου, δαπάναις Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου

2006

Ἀνέγερσις τοῦ Ἡγουμενείου καὶ τῆς Σχολῆς ἐν Ζάρκᾳ

2006

Ἀνακαίνισις τοῦ ἐν Τουλκάρεμ ἕνεκα θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ ἐμπρησθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

2006

Θεμέλιος λίθος τῆς ἐν Μπετζάλλᾳ Πατριαρχικῆς Σχολῆς

2006

Περίφραξις τοῦ κτήματος τῆς Ἱ. Μ. τῶν Ποιμένων

2006

Ἀνακαίνισις Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἴρμπετ, αἰθούσης Ἐκκλησίας & Κατηχητικοῦ

2007

Ἐγκαίνια νέας πτέρυγος τοῦ ἐν Ζάρκᾳ Σχολείου

2007

Ἐγκαίνια τοῦ νέου ὀρόφου τοῦ ἐν Μαδηβᾷ σχολικοῦ συγκροτήματος

2007

Ἀνακαίνισις τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἀρχαγγέλων ἐν Ἱεροσολύμοις

2007

Ἀνακαινίσεις, ἐπισκευαὶ καὶ προσθήκη βοηθητικῶν χώρων εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Κανᾶς ὑπὸ Ἀρχιμ. Δοσιθέου

2007

Ἀποπεράτωσις δύο νέων Παρεκκλησίων καὶ βοηθητικῶν χώρων ἐν τῇ Ἱ. Λαύρᾳ τοῦ ἁγίου Σάββα

2007

Ἔναρξις τῆς πρώτης φάσεως λειτουργίας τοῦ ἐν τῷ Διαδικτύῳ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου

2007

Ἀνέγερσις παρεκκλησίου ἁγίου Νεκταρίου εἰς τό Μητροπ. Μέγαρον ἐν Ἀμμάν ὑπὸ τοῦ Μητροπ. Φιλαδελφείας Βενεδίκτου

2008

Ἐκ βάθρων ἀνακαίνισις τῶν Πατριαρχικῶν Γραφείων

2008

Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ραφίδια

2008

Ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τοῦ ἀνεγερθέντος ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Ἰουστίνου ἐπὶ τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ εἰς Νεάπολιν

2008

Ἐπέκτασις τῆς ἐν Ραμάλλᾳ Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀνακαίνισις τῆς Σχολῆς Ἁγ. Δημητρίου ἐν Ἱεροσολύμοις

2008

Ἐκτενεῖς ἐργασίαι γενικῆς ἀνακαινίσεως τῶν δομικῶν μερῶν τοῦ Ἀρτοποιείου ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ

2008

Ἀνακαίνισις τῶν δωμάτων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Νικολάου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων

2008

Ἀνακαίνισις καί ἀναδιοργάνωσις τοῦ Τμήματος Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης

2008

Ἐργασίαι μονώσεως καί ἐνισχύσεως τῆς χιλιετοῦς τοιχοποιΐας τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί τοῦ Ἡγουμενείου τῆς Ἱ.Μ. Παναγίας Σεϊδανάγιας ὑπὸ τῆς Μοναχῆς Σεραφείμας

2009

Ἀνακαίνισις τοῦ Ἀρχείου τοῦ Πατριαρχείου

2009

Ἀνακαίνισις καί προσθήκη Ἡγουμενείου μετά βοηθητικῶν χώρων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς ὑπό τῆς Ἡγουμένης Μοναχῆς Ἄννης

2010

Πτώσις βράχου ἐντός τῆς Ἱ. Μονῆς Χοτζεβᾶ προκαλέσασα μεγάλην ζημίαν. Ἄμεσος ἀποκατάστασις ὑπό Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου

2010

Κατάθεσις τοῦ θεμελίου λίθου εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Κάταρ

2010

Ἀνακαίνισις Ἱ. Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Κάσερ ἐλ Μουτράν, ἐπιστασίᾳ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος, δαπάναις εὐλαβῶν προσκυνητῶν

2011-2012

Ἐκ βάθρων ἀνακαίνισις τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης δαπάναις Τυπικάρη Ἀρχιμ. Ἀλεξίου

2012

Δημιουργία νέων σχολικῶν πτερύγων εἰς Ζάρκα Μαδηβᾶν καί Τάϋμπε

2012

Ἐργασίαι διά δημιουργίαν Μοντέρνου Σχολικοῦ Συγκροτήματος εἰς Κάρακ

2012

Ἐξωτερική ἀνακαίνισις τοῦ Ἱ. Ναοῦ, συντήρησις καί ἐπιχρύσωσις τοῦ εἰκονοστασίου, ἐγκατάστασις μεγάλου κώδωνος βάρους 15 τόνων ἐπί τῇ 150ῇ ἐπετείῳ (1862–2012) ἀπό τῶν ἐγκαινίων τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ὄρους Θαβώρ

2013

Ἀγορά κτιρίου πλησίον τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἐν Βηθλεέμ καί ἵδρυσις ἐν αὐτῷ Ἐκπολιτιστικοῦ – Μορφωτικοῦ Κέντρου διά τάς ἀνάγκας τοῦ ποιμνίου

2013

Ἀνακαίνισις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Κάρακ

2013

Παραχώρησις εἰς τήν κυριότητα τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ ἐκτάσεως 551 τ.μ. ἐν ᾗ ὁ Ἱερός Ναός Θ. Ἀναλήψεως καί Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Μααλοῦλ, ὡς καί 334 μέτρων διά δρόμον προσβάσεως εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ

2013

Ἀποπεράτωσις τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς, δαπάναις εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί ἐπιμελείᾳ Ἡγουμένης Μοναχῆς Ἄννης

2014

Ἀνακαίνισις καί ἀνάδειξις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Νουσφιζμπίλ ὑπό Ἀρχιμ. Ἰουστίνου

2015

Ἀνακαίνισις ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλης Παναγίας, δαπάναις εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί ἐπιμελείᾳ Ἡγουμένης Μοναχῆς Μελάνης

2015

Ἀγορά οἰκοπέδου 2 στρεμμάτων καί 2 τ.μ. καί κτηματολογική καταχώρησις αὐτοῦ εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατριαρχείου εἰς Σάτανα Ἰορδανίας, δι’ ἀνέγερσιν κατασκηνωτικοῦ κέντρου διά τάς βορείους ἐνορίας τῆς Ἰορδανίας, φροντίδι καί ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος, δαπάναις τοῦ ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ὄρους Θαβώρ.

2016

Ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς, δαπάναις εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί ἐπιμελείᾳ Ἡγουμένης Μοναχῆς Ἄννης

2016

Ἀγορά καί τοποθέτησις νέου ξυλογλύπτου εἰκονοστασίου μετ’ εἰκόνων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς Κούφρ Γιασίφ, ἀξίας 300.000 Εὐρώ μετ’ Ἀρχιερατικοῦ θρόνου καί ὀρθομαρμάρωσις τῶν κιόνων δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἀνακαίνισις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Πατρικίου καί ἐγκατάστασις εἰκονοστασίου μετ’ εἰκόνων καί αἴθουσα ἐνοριακῶν ἐκδηλώσεων εἰς Ζδέηδε δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἀνακαίνισις ἐκ βάθρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου καί ἐγκατάστασις νέου εἰκονοστασίου καί ἀρχιερατικοῦ θρόνου εἰς Ἀμποῦ Σνάν δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἀνακαίνισις καί ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Ἀϊλαμπούν καί ἐγκατάστασις εἰκονοστασίου δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Παραχώρησις παρά τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως εἰς τό Ἱερόν Κοινόν τεμαχίου γῆς εἰς Κάρακ διά τήν ἵδρυσιν Κοιμητηρίου μετά ἱεροῦ παρεκκλησίου δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἀνακαίνισις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐν Τουράαν, ἐγκατάστασις νέου ξυλόγλυπτου εἰκονοστασίου καί ἁγιογράφησις, δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἀνέγερσις νέας κοινοτικῆς αἰθούσης ἐν Σφά Ἄμερ δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Τοποθέτησις νέου εἰκονοστασίου μετά νέων εἰκόνων ἐν Μάκερ δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἐπανάκτησις εἰς τήν κυριότητα τοῦ Πατριαρχείου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐν Μπάσα τῇ φροντίδι τοῦ ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Τοποθέτησις νέου ξυλογλύπτου εἰκονοστασίου 22 μέτρων καί μερική ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἐν Σαχνίν δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἀνοικοδόμησις νέου κωδωνοστασίου, ἐξωτερική ἁρμολόγησις, ἐσωτερική πλήρης ἀνακαίνισις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Παλαιόν Πκέα καί συντήρησις τοῦ μεγάλης ἀξίας χτιστοῦ εἰκονοστασίου. Ἐπισκευή τῶν δωμάτων καί συντήρησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου εἰς νέον Πκέα δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἐργασίαι ἀναστηλώσεως εἰς τόν ἐκ τοῦ 1912 ἐγκαταλελειμένον ἱερόν Ναόν ἁγίου Γεωργίου καί ἁγίου Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς Ταρσίχα, τοποθέτησις χτιστοῦ ἐκ πέτρας εἰκονοστασίου, πλακόστρωσις, τοποθέτησις μεγάλων Ἱερῶν εἰκόνων, ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ἡμῶν, ἐπιμελείᾳ, φροντίδι καί ἐπιστασίᾳ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος, δαπάναις τοῦ ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ὄρους Θαβώρ.

2016

Ἐκ βάθρων ἀνακαίνισις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου εἰς Κάρακ Ἰορδανίας, τοποθέτησις ξυλογλύπτου Ἀρχιερατικοῦ θρόνου καί πλήρης ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ἡμῶν, ἐπιμελείᾳ, φροντίδι καί ἐπιστασίᾳ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος, δαπάναις τοῦ ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ὄρους Θαβώρ.

2016

Ἀνακαίνισις τῶν δωμάτων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἄδερ, ἐξωτερική ἐπένδυσις ἐκ πέτρας, ἀνέγερσις πέριξ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ πλέον τῶν 60 μέτρων δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Πλακόστρωσις, ἐσωτερικές ἐπισκευές καί ἐγκατάστασις νέου εἰκονοστασίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου ἐν Χμούντ δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἀνακαίνισις τοῦ ἱστορικοῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Θέκλης ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ, ἐπιμελείᾳ καί δαπάναις τοῦ Τυπικάρη Ἀρχιμ. Ἀλεξίου

2016

Ἐγκατάστασις Ἡλεκτρονικοῦ μελωδικοῦ συστήματος κωδωνοκρουσίας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς: Χούσουν, Ἴρμπετ, Τουράαν, Ράμπαα, Ἄδερ, Σαρήχ, Μάφρακ & Ἀϊλαμπούν δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Τοποθέτησις ἡλεκτρικοῦ συστήματος κωδωνοκρουσιῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς: Προσκυνήματος Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Ναζαρέτ, Ἁγίων Ἀποστόλων Ὄρους Ἔλαιῶν, Τιμίου Προδρόμου & Προφήτου Ἠλιοῦ Χάϊφας, Ἁγίου Νικολάου Μάρκας, Ἁγίου Πνεύματος εἰς Ἀτζλοῦν, Γενθλίου Θεοτόκου εἰς Σαχνίν, Ἁγίου Γεωργίου εἰς Ράμε, Ρένε, Παλαιόν Πκέα, Κούφρ Γιασίφ, Κάρακ & Χμούδ δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ

2016

Ἀνέγερσις Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Κάρακ, 180 τ.μ. ἐντός τῆς παραχωρηθείσης ὑπό τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως ἐκτάσεως 47 στρεμμάτων, ἐπιμελείᾳ, φροντίδι καί ἐπιστασίᾳ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος, δαπάναις τοῦ ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ὄρους Θαβώρ.

2017

Πλήρης ἀνακαίνισις τοῦ παλαιοῦ μικροῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς Κούφρ Σμέα, τοποθέτησις νέου ξυλογλύπτου εἰκονοστασίου, πλήρης ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐξωτερικῶς πλήρης ἁρμολόγησις, ἀνοικοδόμησις κωδωνοστασίου εἰς τύπον τρούλου καί τοποθέτησις τριῶν κινουμένων κωδώνων, ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ἡμῶν, ἐπιμελείᾳ, φροντίδι καί ἐπιστασίᾳ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος, δαπάναις τοῦ ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ὄρους Θαβώρ.

2017

Παραγγελία καί τοποθέτησις ξυλογλύπτου Εἰκονοστασίου εἰς τόν νέον μέγα Ἱερόν Ναόν Γιάφας Ναζαρέτ μετά τῶν εἰκόνων καί μερική ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐντολῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ἡμῶν, ἐπιμελείᾳ, φροντίδι καί ἐπιστασίᾳ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος, δαπάναις τοῦ ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ὄρους Θαβώρ.