Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

09/11/2007

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ Η.Π.Α.

Ἀπό τῆς Δευτέρας, 5ης Νοεμβρίου, μέχρι τῆς παρελθούσης Πέμπτης, 8ης Νοεμβρίου, τῇ πρωτοβουλίᾳ παραγόντων τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς,...

Περισσότερα

28/10/2007

ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ 28ῃ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ καί Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἱεροσολύμοις, Ἅγιοι Πατέρες, Εὐλαβεῖς Προσκυνηταί, Τό ἔπος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 ὀρθῶς ἔχει...

Περισσότερα

19/10/2007

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΦΤΑΡ, ΕΠΙ Τῌ ΑΡΧῌ ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΑΝΙΟΥ

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, Κυρίαι καί κύριοι, Ἡ περίοδος τῆς νηστείας δέν ἀποτελεῖ μόνον προετοιμασίαν διά τήν ὑποδοχήν μεγάλων θρησκευτικῶν γεγονότων καί ἑορτῶν,...

Περισσότερα

13/10/2007

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΝ, ΕΝ ΠΚΕᾼ

«Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν · ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου· ἤ εἰπεῖν· Ἔγειραι καί περιπάτει; Ἵνα δέ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί...

Περισσότερα

27/09/2007

ΛΟΓΥΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

«Ὑψουμένου σου Δέσποτα, ἐν Σταυρῷ συνανύψωσας, τῷ Ἀδάμ τήν ἔκπτωτον φύσιν ἅπασαν· διό ὑψοῦντες τόν ἄχραντον, Σταυρόν σου φιλάνθρωπε, τήν ἐξ ὕψους σου ἰσχύν,...

Περισσότερα

05/09/2007

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΥΡΚΑΙΩΝ

Δημοσιοποιείται συνημμένως το ευχαριστήριο μήνυμα του πρωθυπουργού της Ελλάδος κ Κωνσταντίνου Καραμανλή προς την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’...

Περισσότερα
left_symbol_top

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null