Ἀποστολική Διαδοχή

null
image_pdfimage_print

Ἀποστολική Διαδοχή

null

Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι  Ι Ε Ρ Ο Σ Ο Λ Υ Μ Ω Ν

1. Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος (†62)

2. Συμεών (†106-107)

3. Ἰοῦστος Α΄ ἤ Ἰούδας ἕως 111

4. Ζακχαῖος 111-134

5. Τωβίας «»

6. Βενιαμίν Α΄ «»

7. Ἰωάννης Α΄ «»

8. Ματθίας Α΄ «»

9. Φίλιππος «»

10. Σενέκας «»

11. Ἰοῦστος Β΄ «»

12. Λευί «»

13. Ἐφραίμ «»

14. Ἰωσήφ Α΄ «»

15. Ἰούδας «»

16. Μάρκος 134-185

17. Κασσιανός «»

18. Πούπλιος «»

19. Μάξιμος Α΄ «»

20. Ἰουλιανός «»

21. Γάϊος Α΄ «»

22. Γάϊος Β΄ «»

23. Σύμμαχος «»

24. Ἰουλιανός ἤ Οὐάλης «»

25. Καπίων «»

26. Μάξιμος Β΄ «»

27. Ἀντώνιος «»

28. Οὐάλης «»

29. Δολιχιανός «»

30. Νάρκισσος Α΄ 185-211

31. Δίος 213

32. Γερμανίων «»

33. Γόρδιος «»

34. Ἀλέξανδρος 213-251

35. Μαζαβάνης 251-260

36. Ὑμέναιος 260-298

37. Ζάμβδας 298-300

38. Ἕρμων 300-314

39. Μακάριος Α΄ 314-333

40. Μάξιμος 333-348

41. Κύριλλος Α΄ 350-386

42. Ἰωάννης Β΄ 386-417

43. Πραΰλιος 417-422

 

Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ ΑΙ  Ι Ε Ρ Ο Σ Ο Λ Υ Μ Ω Ν

44. Ἰουβενάλιος 422-458

45. Ἀναστάσιος Α΄ 458-478

46. Μαρτύριος 478-486

47. Σαλλούστιος 486-493

48. Ἠλίας Α΄ 494-516

49. Ἰωάννης Γ΄ 516-523

50. Πέτρος 524-552

51. Μακάριος Β΄ 552, 564-575

52. Εὐστόχιος 552-564

53. Ἰωάννης Δ΄ 575-594

54. Ἀμώς 594-601

55. Ἰσαάκιος 601-608

56. Ζαχαρίας 609-632

57. Μόδεστος 632-634

58. Σωφρόνιος Α΄ 634-638

59. Ἀναστάσιος Β΄ ……-706

60. Ἰωάννης Ε΄ 706-735

61. Θεόδωρος 745-770

62. Ἠλίας Ε΄ 770-797

63. Γεώργιος 797-807

64. Θωμᾶς Α΄ 807-820

65. Βασίλειος 820-838

66. Ἰωάννης ΣΤ΄ 838-842

67. Σέργιος Α΄ 842-844

68. Σολομών 855-860

69. Θεοδόσιος 862-878

70. Ἠλίας Γ΄ 878-907

71. Σέργιος Β΄ 908-911

72. Λεόντιος Α΄ 912-929

73. Ἀθανάσιος Α΄ 929-937

74. Χριστόδουλος …. – 937

75. Ἀγάθων 950-964

76. Ἰωάννης Ζ΄ 964-966

77. Χριστόδουλος Β΄ 966-969

78. Θωμᾶς Β΄ 969-978

79. Ἰωσήφ Β΄ 980-983

80. Ὀρέστης 983-1005

81. Θεόφιλος Α΄ 1012-1020

82. Νικηφόρος Α΄ 1020 – ……

83. Ἰωαννίκιος 1020-1084

84. Σωφρόνιος Β΄ 1040-1059

85. Εὐθύμιος Α΄ ; – 1084

86. Συμεών Β΄ 1084-1106

87. Σάββας 1106 – :

88. Ἰωάννης Η΄ 1106-1156

89. Νικόλαος ; – 1156

90. Ἰωάννης Θ΄ 1156-1166

91. Νικηφόρος Β΄ 1166-1170

92. Λεόντιος Β΄ 1170-1190

93. Δοσίθεος Α΄ 1191

94. Μάρκος Β΄ 1191-……..

95. Εὐθύμιος Β΄ πρό τοῦ 1223

96. Ἀθανάσιος Β΄ 1224-1236

97. Σωφρόνιος Γ΄ 1236 – ;

98. Γρηγόριος Α΄ ; – 1298

99. Θαδδαῖος 1298

100. Ἀθανάσιος Γ΄ πρό τοῦ 1313-1334

101. Γρηγόριος Β΄ 1332

102. Λάζαρος μετά τό 1334-1368

103. Ἀρσένιος 1344

104. Δωρόθεος Α΄ 1376-1417

105. Θεόφιλος Β΄ 1417-1424

106. Θεοφάνης Α΄ 1424-1431

107. Ἰωακείμ 1431-1450

108. Θεοφάνης Β΄ 1450-1452

109. Ἀθανάσιος Δ΄ 1452-1460

110. Ἰάκωβος Β΄ περί τό 1460

111. Ἀβραάμ 1468

112. Γρηγόριος Γ΄ 1468-1493

113. Μάρκος Γ΄ 1503

114. Δωρόθεος Β΄ μετά τό 1506-1537

115. Γερμανός 1537-1579

116. Σωφρόνιος Δ΄ 1579-1608

117. Θεοφάνης Γ΄ 1608-1644

118. Παΐσιος 1645-1660

119. Νεκτάριος 1660-1669

120. Δοσίθεος Β΄ 1669-1707

121. Χρύσανθος 1707-1731

122. Μελέτιος 1731-1737

123. Παρθένιος 1737-1766

124. Ἐφραίμ Β΄ 1766-1771

125. Σωφρόνιος Ε΄ 1771-1775

126. Ἀβράμιος 1775-1787

127. Προκόπιος Α΄ 1787-1788

128. Ἄνθιμος 1788-1808

129. Πολύκαρπος 1808-1827

130. Ἀθανάσιος Ε΄ 1827-1845

131. Κύριλλος Β΄ 1845-1872

132. Προκόπιος Β΄ 1873-1875

133. Ἱερόθεος 1875-1882

134. Νικόδημος Α΄ 1883-1890

135. Γεράσιμος Α΄ 1891-1897

136. Δαμιανός Α΄ 1897-1931

137. Τιμόθεος Α΄ 1935-1955

138. Βενέδικτος Α΄ 1957-1980

139. Διόδωρος Α΄ 1981-2000

140. Εἰρηναῖος Α΄ 2001-2005

141. Θεόφιλος Γ΄ 2005-……..