1

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ. ΜΥΛΩΝΑ

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 1ης /14ης Ὀκτωβρίου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ παρασημοφόρησις διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου καί τοῦ κ. Χαραλάμπους Μυλωνᾶ και ἡ ἀπονομή ἐπιστηθίου σταυροῦ εἰς τήν σύζυγον αὐτοῦ καί τόν κ. Κουφόπουλον ὡς μικρόν ἀντίδωρον διά τό ἔργον κατασκευῆς τῆς νέας καλιπρεπεστάτης λάρνακος τοῦ σκηνώματος τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας