1

H ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2ραν Φεβρουαρίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν Ἱεράν Αὐτοῦ Μονήν τήν εὑρισκομένην εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν καί προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σειδανάγιας νοτιοανατολικῶς τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ ἅγιος Εὐθύμιος κατήγετο ἀπό τήν Μελητινήν τῆς Ἀρμενίας καί ἀφοῦ ἐμόνασε προηγουμένως εἰς Μονάς τῆς πατρίδος του, ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν περί τό ἔτος 406 μ.Χ.

Ἐν ἀρχῇ ἠσκήτευσεν εἰς τήν ἐν Φαράν Λαύραν τοῦ Ὁσίου Χαρίτωνος μετά τοῦ ὁσίου Θεοκτίστου. Παρακληθέντες ὑπό τῶν μοναχῶν τῆς ἐρήμου, ἵδρυσαν ὁ μέν Ἅγιος Θεόκτιστος μοναστήριον Κοινόβιον διά τούς ἀρχαρίους μοναχούς, ὁ δέ Μέγας Εὐθύμιος μοναστήριον Λαύραν διά τούς προκεχωρημένους εἰς τήν ἄσκησιν μοναχούς. Ἀμφότεροι διετέλεσαν διδάσκαλοι τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου κατ’ ἀρχάς εἰς τό Κοινόβιον τοῦ ἁγίου Θεοκτίστου, ὅτε οὗτος ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν  τό ἔτος 456 μ.Χ.

Εἰς τήν Λαύραν αὐτοῦ ὁ Μέγας Εὐθύμιος ἐδέχθη καί καθωδήγησε χιλιάδας μοναχῶν καί εἰσέτι λαϊκῶν, τῶν προσερχομένων καί  ζητούντων τήν βοήθειαν αὐτοῦ. Ἐπετέλεσε καί ἱεραποστολικόν ἔργον, ἀφ’ οὗ ἐκατήχησε καί ἐβάπτισε φυλήν Ἀράβων Σαρακηνῶν, ἐκδιωχθέντων ἐκ Περσίας καί ἀφιχθέντων ἡμέραν τινά πρό τῆς Λαύρας, καί ἐζήτησε ἀπό τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Ἰουβενάλιον καί ἐχειροτόνησε τόν φύλαρχον αὐτῶν Ἀσπέβετον – Πέτρον  εἰς Ἀρχιερέα καί ὠνόμασε Ἐπίσκοπον Παρεμβολῶν.

Κατέστη ὑπέρμαχος τοῦ δόγματος τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τοῦ ἔτους 451, ἤτοι τῆς ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν μιᾶς ὑποστάσεως ἐν δύο φύσεσιν θελήσεσι καί ἐνεργείαις. Ἠξιώθη παρά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ διορατικοῦ καί θαυματουργικοῦ  χαρίσματος καί ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν τήν αὐτοκράτειραν Εὐδοκίαν

Πρός τιμήν αὐτοῦ ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ Ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τῶν Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων π. Χαραλάμπους καί  π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, ψάλλοντος τοῦ κ Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί προσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί ἄλλων πιστῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτοῦργίαν ἡ φιλόξενος ἡγουμένη μοναχή Σάρρα παρέθεσε κέρασμα εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί πάντας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας