1

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡ

Τήν Παρασκευήν, 13ην  Ἰανουαρίου 2023, ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν  χῶρον μεταξύ τοῦ Ἐπισκοπείου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων ἑορταστική ἐκδήλωσις τῆς περιόδου Δωδεκαημέρου μετά καλλιτεχνικοῦ προγράμματος ἐκ διαφόρων τοπικῶν παραδόσεων.

Τό καλλιτεχνικόν πρόγραμμα περιελάμβανε ἐπίκαιρα χριστουγεννιάτικα ᾄσματα ἀπό τά παιδιά τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀραβοφώνου Κατηχητικοῦ, τοῦ Ἑλληνοφώνου Κατηχητικοῦ, ἀπό τήν Ρωσσόφωνον Χορῳδίαν, Qatar Arabesque, τό Ρωσσόφωνον-Οὐκρανόφωνον International Center for Music Χορῳδίαν Kamerton. Ὁ χορευτικός Σύλλογος τῶν Ἑλλήνων τοῦ Κάταρ, φέροντες Ἑλληνικάς ἐνδυμασίας ἐχόρεψαν παραδοσιακούς χορούς καί ὁ Σύλλογος Al Kofia, φέροντες Ἀραβικάς παραδοσιακάς ἐνδυμασίας ἐχόρεψαν παραδοσιακούς χορούς καί ἐτραγούδησαν παραδοσιακά ᾄσματα.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν διετέθησαν πρός πώλησιν, δῶρα καί ἀντικείμενα εὐλαβείας, διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἐπίσης παρετέθη μεγάλη ποικιλία ἐδεσμάτων Ἀραβικῆς, Ἑλληνικῆς, Σερβικῆς, Ρουμανικῆς, Μολδαβικῆς, Ρωσσικῆς καί Οὐκρανικῆς κουζίνας, προσφορά ἐκ διαφόρων ἑταιρειῶν καί κυριῶν  μελῶν τοῦ ποιμνίου.

Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ἡ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Ἑλένη Μιχαλοπούλου, ὁ Πρέσβυς τῆς Μολδαβίας κ.  Λούλιαν Γρηγορίτα, ὁ Πρέσβυς τῆς Βουλγαρίας κ. Πλάμεν Στάνκοβ Δέλεβ, ὁ Πρέσβυς τῆς Ρωσσίας κ. Ντημήτρι Ντουγκάντκιν, ὁ Πρέσβυς τῆς Γεωργίας κ. Νικολόζ Ρεβαζισχβίλι καί ὁ ἐκτελῶν καθήκοντα Πρέσβεως τῆς Σερβίας κ. Σλομπόνταν Ραντέκα, καθώς ἐπίσης ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων εἰς τήν Ντόχαν.

Ἡ  μεγάλη προσέλευσις τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Κάταρ καί μελῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων ἐπεβεβαίωσαν τήν ἐπιτυχίαν αὐτῆς τῆς δραστηριότητος.

Ἐπισυνάπτεται  φωτογραφικόν ὑλικόν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΗΜΩΝ

Τήν Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου 2022/ 9ην Ἰανουαρίου 2023, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπισκέψεις τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων ἡμῶν.

Πρῶτον ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Κουστωδόν π. Φραγκῖσκον Πατόν, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί ηὐχαρίστησε διά τήν ἀπό κοινοῦ συνεργασίαν διά τήν ὑπέρβασιν προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί, ὡς εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυίδ, εἰς τό Σιλωάμ, εἰς τό Κοιμητήριον τῶν Ἀγγλικανῶν καί Προτεσταντῶν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών καί ὡσαύτως ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τό συλλυπητήριον γράμμα Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ ὁμοτίμου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄.

Ὁ Μακαριώτατος ἀντιπροσφωνῶν εἶπε τά κάτωθι ἀγγλιστί:

“Your Paternity, dear Father Francesco,

Your Eminences,

Your Graces,

Beloved Members of our Respective Brotherhoods, Dear Fathers,

 Christ is born!

Glorify him!

We thank you, dear Father Francesco, and your Brotherhood for your gracious greetings as we celebrate the Feast of the Nativity of the Incarnate Logos, our Lord Jesus Christ.   This is always a time of great rejoicing, as the hymnographer reminds us:

Today Christ is born of a Virgin in Bethlehem.

Today he who knows no beginning now begins to be, and the Word Is made flesh.

The powers of heaven greatly rejoice,

and the earth with humankind makes glad.

(Mattins of the Nativity)

As we keep this festive season, we wish to take this opportunitv first of all to express our condolences in this formal way on the passing away of His Late Holiness Pope Benedict XVI. We remember with deep  respect  his visit  to the  Holy  Land  in 2009,  and  his  commitment  to the Church.

We also are mindful today of your ongoing co-operation in the restoration of the Church of the Holy Sepulchre. Our mutual commitment to this crucial co-operative venture between our two Brotherhoods remains a powerful sign of hope for the world of the Gospel that we share, and we wish to express our gratitude to you for this shared endeavour. The restoration will make the Church of the Holy Sepulchre an enduring place of pilgrimage for generations to come.

This festive Christmas season reminds us that we are people of prayer and of hope.  Our hope is in the Word made Flesh, who united earth and heaven, and who gathers us into a common destiny.  And we remain in the life of the Word made Flesh as long as we remain a community of prayer. Prayer must always embrace everything that we say and do, for prayer is the source of the strength that enables us to live the values of our faith. Prayer enables us to resist secular and political influences, and remain focused on the Gospel, which is the foundation for true peace, justice, and reconciliation.

We rejoice with you and your Brotherhood, dear Father Francesco, in this joyful Christmas season. MAY God bless you and the communities committed to your pastoral care, and MAY the light of the Incarnate Logos shine in our hearts and minds.

We wish you a happy Christmas and a peaceful New Year.

Thank you”.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ὅλαι αἱ ἄλλαι χριστιανικαί Κοινότητες, τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα ὑπό τόν Λατῖνον Πατριάρχην Pierre Battista Pizzaballa, αἱ Προχαλκηδόνιοι Ἐκκλησίαι, Κοπτῶν, Συριάνων καί Αἰθιόπων καί τῶν Λουθηρανῶν καί τῶν Ἀγγλικανῶν.

Ὁ Ἀρχηγός ἑκάστης Ἐκκλησίας ηὐχήθη εἰρηνικήν τήν περίοδον τῶν Χριστουγέννων καί τήν συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἀντιπροσφωνῶν ὁ Μακαριώτατος εἶπε τά κάτωθι, ἀγγλιστί:

“Beloved Fellow Heads of the Churches,

Your  Excellencies,

 Your Eminences, Your Graces,

Dear Fathers,

Brothers and Sisters,

 Christ is born!

Let us glorify him!

We welcome you to our Patriarchate and we thank you for your warm expressions of greeting as we celebrate the Feast of the Nativity of the Incarnate Logos, Our Lord Jesus Christ. As the Church proclaims

Heaven and earth are united today, for Christ is born.

Today has Cod come upon the earth, and humanity up to heaven.

Therefore let us also give glory.

(Compline of the Nativity)

 The Christmas message is the message that by his incarnation, the Eternal Logos has united earth and heaven, so that we may live the values of the Good News of the Gospel. The message of Christmas is most emphatically not a message of discord, or violence, or division. It is the message of the triumph of love and compassion, which is the ground of peace, concord, and harmony.    As Saint Paul reminds us, whatever we do without love is worth nothing (cf.1Cor.13:1-3).We Christians commit ourselves to this way of love.

We also seek to make manifest in our common life that Christmas is not a lovely folktale of long ago, or a cultural event surrounded by a lot of social and commercial activity.   Christmas is the very revelation of the Logos, the Word that was from the very beginning, through whom, as the Creed declares, all things were made. Let us keep this message of the mystery of the Incarnate Logos at the centre of our mission.

Here our togetherness and our common purpose find their anchor.  And because our togetherness and common purpose are anchored in the mystery of the incarnation, they have proven to be effective. The Christian presence in the Holy Land down the ages has been a force for stability that has worked to prevent acts of extremism, and our work together as spiritual leaders is a living witness to this.

In this same spirit, we stand together against the horrific and senseless desecration of sacred places, like the vandalism of the Anglican cemetery on Mount Zion a few days ago, perpetrated by suspected radicals whose agenda is to tear the fabric of our multi-cultural, multi-ethnic, and multi-religious landscape.  This vandalism, occurring at the time of this festive season, is no accident. All our Churches have suffered such indignities, and they are on the rise, and we condemn  all acts  of  religious  vandalism  from  whatever  source,  which  are  designed  only  to intimidate, to insult and to inhibit our life together. And we take this opportunity to express our support to our brother, Archbishop Hosam, and the local Anglican Church. We would also like to communicate our appreciation to the Archbishop of Canterbury for his real concern for our predicament here.

We must also express our sincere condolences to the Custos of the Holy Land and his Fraternity and also to the Latin Patriarch on the passing away on New Year’s Eve of His Late Holiness Pope Benedict XVI, who we had the opportunity to welcome to our Patriarchate.

Our Christmas celebration is a celebration of doxology and prayer. Therefore our task first and foremost is to remain a community of prayer not only for ourselves, but also for the whole human family. This is precisely what we did in our celebration at the Church of the Nativity, where pilgrims come throughout the year, and which is itself a place of prayer for the whole world. This Holy City, the Holy Places, and our beloved Holy Land are the great arena of prayer, both for individual faithful people as well as for the Churches. Here prayer has seeped into the very stones, and here countless people have been moved to pray. By remaining a community of prayer, we remain grounded in the divine mystery of the Nativity of our Lord and in the spiritual values of his Gospel.

MAY God bless you and the communities you serve and pastor, and MAY the light of the Sun of Righteousness that shines from the Holy Cave in Bethlehem illumine our hearts and minds.

We wish you all a very happy Christmas and a blessed New Year.

Thank you”.

Ἀκολούθως  ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου ἀνταπέδωσε τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς τούς Συριάνους, Κόπτας καί Αἰθίοπας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Τό ἑσπέρας τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων Παρασκευῆς, 24ης Δεκεμβρίου 2022/ 6ης Ἰανουαρίου 2023, ὁ Μακαριώτατος παρέθεσε δεῖπνον εἰς τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους ἐξοχώτατον κ. Μαχμούντ Ἀμπάς Ἀμποῦ-Μάζεν καί εἰς ὑψηλοβάθμους παράγοντας τῆς Κυβερνήσεως αὐτοῦ, ὡς τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Στάγιεγ, τοῦ Πρέδρου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Παλαιστινιακῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ράμζη Χούρη καί προυχόντων τοῦ ποιμνίου.

Εἰς τό πλαίσιον τοῦ δείπνου τούτου ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν Πρόεδρον ἀγγλιστί  (ἡ προσφώνησις ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο Κ. ΝΑΟΥΜ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 17ης /30ῆς  Δεκεμβρίου 2022, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ  Πατήρ  ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐδέχθη εἰς τό Γραφεῖον αὐτοῦ τόν ἰατρόν κ. Γεώργιον Ναούμ, υἱόν ἱερέως, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος, Διευθυντήν τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἀμαρουσίου καί Ψυχικοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ὑπό τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Δημοσίου Δικαίου κ. Μαρίας Ζωζωνάκη.

Ὁ κ. Ναούμ ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον περί τῶν ἰατρικῶν πρωτοτύπων ἐπιτευγμάτων τῆς ἐρεύνης αὐτοῦ καί περί τῆς σχέσεως καί τοῦ συνδέσμου αὐτῶν μετά τῆς Θεολογικῆς ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τῆς ὁποίας ὡσαύτως εἶναι θεράπων, ὡς μέλος τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἐκλεκτόν χειρόγραφον μουσικόν πόνημα αὐτοῦ καί τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ντούζιου «Λειτουργία».

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τό ἔργον τοῦ κ. Ναούμ καί ηὐχήθη αὐτῷ τήν χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου  διά τήν συνέχειαν τοῦ ἀξιολόγου ἰατρικοῦ, ἐπιστημονικοῦ καί μουσικοῦ ἔργου αὐτοῦ καί ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί ἐπιστήθιον σταυρόν εἰς αὐτόν καί  εἰς τήν σύζυγον  αὐτοῦ καί εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΟΦΩΝΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ

Τό Σάββατον, 4ην / 17ην Δεκεμβρίου 2022, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ρωσοφώνου ἐνορίας τῆς πόλεως Μπέρ – Σέβα Οἰκονόμος π. Ἀλέξανδρος Γιάσεβιτς, μέ τήν συνοδείαν τῆς πρώτης συγκροτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀποτελουμένης ἀπό τόν κ. Ἀρτέμιον Γκέρκοβιτς, τόν κ. Ἀλέξανδρον Βιλένσκυ καί τόν κ. Ἀλέξανδρον Σαϊντόβ.

  Ὁ π. Ἀλέξανδρος προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον νά προεξάρξῃ τῆ Θείας Λειτουργίας εἰς τήν ἐτήσιον ἑορτήν τῆς ἐνορίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ, ἥτις πρόκειται νά λάβῃ χώραν τό Σάββατον, 18ην / 31ην Δεκεμβρίου. τρ. ἔ.

 Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ συνεζητήθη τό ζήτημα εὑρέσεως καταλλήλου τόπου δια τήν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἄλλα θέματα, ἀπασχολοῦντα τήν Ἐνορίαν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΝ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τήν Παρασκευήν, 3ην/16ην Δεκεμβρίου 2022, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην  Βόστρων κ. Τιμόθεον, Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον καί ἐτίμησε μέ τό παράσημον τοῦ Τάγματος τῶν Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου τόν κ. Παπαδημητρίου Βασίλειον, Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρινήν ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 19ης Νοεμβρίου/2ρας Δεκεμβρίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, ἡγούμενος ἑβδομηκονταπενταμελοῦς προσκυνηματικῆς ὁμάδος προσκυνητῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν καί «Ἀρχόντων» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἑλπιδοφόρον ἐδέχθη φιλοφρόνως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ  Πατήρ  ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος,  εὐχόμενος Αὐτῷ τό «εὖ παρέστητε» καί καλωσορίζων αὐτόν καί τούς συνοδούς αὐτοῦ ὡς ἐρχομένους ἐκ τῆς Βασιλευούσης τῶν Πόλεων καί ἐκ τῆς «Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἐν αἰχμαλωσίᾳ», ὡς χαρακτηρίζει αὐτήν ὁ διάσημος ἱστορικός Στῆβεν Ράνσιμαν καί ἀφικνουμένους  εἰς τήν γῆν, ἡ ὁποία εἶναι ἁγία, λόγῳ τοῦ ὅτι αὕτη ἐποτίσθη ἐκ τοῦ σταυρικοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καί λόγῳ τοῦ ὅτι αὕτη ἐφιλοξένησεν εἰς τά σπλάγχνα αὐτῆς τόν σαρκί σταυρωθέντα καί ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς τόν Ζωοδόχον Τάφον τόν ὁποῖον ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ φυλάσσει ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης.

Ἀπαντῶν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί διά τήν θείαν Λειτουργίαν, διά  τήν ὁποίαν  ἤδη ἐγένετο διευθέτησις, ὅπως  τελεσθῇ τό προσεχές Σάββατον ἑσπέρας πρός Κυριακήν, 21ην Νοεμβρίου/4ην Δεκεμβρίου 2022, ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί διά τήν προσκυνηματικήν θεωρίαν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα φυλάσσουν ἀόκνως καί ἀνυστάκτως οἱ Ἁγιοταφῖται πατέρες διά μέσου τῶν αἰώνων, ὑπογραμμίζων ὅτι διά τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἀνοίγει καί διευρύνεται ἡ ὁδός διά τήν ἄφιξιν περισσοτέρων προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, μετά μάλιστα τήν παρελθοῦσαν πανδημίαν, καί ὅτι διά τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ἐνισχύονται οἱ ἀνέκαθεν ὑπάρξαντες δεσμοί ἐν Χριστῷ κοινωνίας καί συνεργασίας συνεργασίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν πλακέτταν ἀπό τῶν 150 ἐτῶν ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ὁ Μακαριώτατος  προσέφερε τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον, εἰκόνα τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί Ἱεροσολύμιτικάς εὐλογίας εἰς τούς προσκυνητάς αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΙΣ “TERRA SANCTA”

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 14ης /27ης Νοεμβρίου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς Ἁφῆς τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου εἰς τό ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως καί ἐσωτερικῶς τοῦ τείχους αὐτῆς παρά τήν Πύλην τῆς Δαμασκοῦ σχολεῖον τῶν Φραγκισκανῶν “Terra Sancta”.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην συμμετέσχεν ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος Πατόν ὁ ἀναπληρωτής αὐτοῦ π. Ἰμπραήμ Φάλτας, ὁ Διευθυντής τοῦ τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων κ. Σεζάρ Μαρτζῆε, ὁ Πρόεδρος τῆς ἀνωτάτης Παλαιστινιακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς κ. Ράμζη Χούρη, πλῆθος λαοῦ περί τάς 2000, χαιρετίζοντες τό ἅναμμα τοῦ δένδρου.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην προσεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος. Ἐν αὐτῷ ζωή ἦν καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καί τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καί ἡ σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβεν», (Πρβλ. Ἰωάν. 1, 1-5).

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί φίλοι,

Τό φῶς τοῦτο τῆς ζωῆς ἀνέτειλεν ἐν τῇ πόλει τῆς Βηθλεέμ ἐκ τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαοσύνης, τοὐτέστιν τοῦ Χριστοῦ καί ἔλαμψεν ἐν τῇ ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ἐν τῷ μνήματι τῆς ἐλπίδος, δηλονότι τῆς Ἀναστάσεως.

Καί ἡμεῖς σήμερον ὡς τέκνα τοῦ φωτός τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς ἐλπίδος  τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐπευλογοῦμεν τήν ἁφήν τοῦ Χριστουγεννιάτικου τούτου δένδρου, εὐχόμενοι ὅπως τό φῶς τοῦτο λάμψῃ ἐν ταῖς καρδίαις καί ταῖς διανοίαις τῶν κρατούντων τοῦ κόσμου καί τῶν κυβερνώντων τήν περιοχήν ἡμῶν, ἵνα βασιλεύσῃ ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ καταλλαγή. «Ὅτι Θεός ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσων ἑαυτῷ» (Β΄ Κορ. 5,19) λέγει ὁ θεῖος Παῦλος.

Ἔτη πολλά, εἰρηνικά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙAΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης /26ης Νοεμβρίου 2022, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ παρά τήν Νέαν Πύλην ξενοδοχείου Notre Damme συναυλία μέ ἐκτέλεσιν θρησκευτικῶν Χριστουγεννιάτικων καί ἄλλων ὕμνων τῆς χορῳδίας Branko, τῆς προερχομένης ἐκ τῆς πόλεως Nis, γενετείρας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, λαβούσης τό ὄνομα αὐτῆς ἐκ τοῦ Σέρβου ποιητοῦ Branko Radichevich, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς κ.  Jelena Stojakovic ἑλληνιστί καί σερβιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀραβιστί.

Τήν συναυλίαν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ καί ηὐλόγησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν 14ην /27ην Νοεμβρίου 2022, ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Φιλίππου, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν  Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὑπό τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, τῇ ψαλμῳδίᾳ τῆς δούσης τήν συναυλίαν χορῳδίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΚ ΣΜΑΛΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Τήν Παρασκευήν, 12ην /  25ην Νοεμβρίου 2022, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τό παράσημον τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Ρωσίδα προσκυνήτριαν  κ. Elena Milskaya, διά τάς ἐντόνους καί κοπιώδεις προσπαθείας αὐτῆς, προκειμένου νά ἐπανέλθουν ἐκ Ρωσίας τά ἐκ σμάλτου διακοσμήματα τοῦ ὑπερθύρου τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἰκονίζοντα τόν Ἀναστάντα Κύριον καί τούς Δώδεκα Ἀποστόλους.

Τά διακοσμήματα ταῦτα εἶναι τέχνης τοῦ 19ου αἰῶνος, καί εἶχον ἀποσταλῆ διά συντήρησιν εἰς Ρωσίαν πρό εἰκοσαετίας,  ἀπεσπάσθησαν δέ ἀπό τοῦ συντηρητοῦ διά τῶν προσπαθειῶν τῆς κ. Elena Milskaya, τήν ὁποίαν ἀξιοχρέως ἐπῄνεσεν ὁ Μακαριώτατος καί ἐτίμησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, διαβεβαιῶν αὐτήν ὅτι τό ὄνομά της θά μνημονεύηται διά παντός εἰς τάς τελουμένας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Μετά τήν ὑπογραφήν τοῦ ἐγγράφου παραδόσεως, τά διακοσμήματα ταῦτα ἐδόθησαν εἰς τόν Γέροντα Σκευοφύλακα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον διά τήν τοποθέτησιν αὐτῶν εἰς τήν ἀνέκαθεν θέσιν αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας