ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 14ης/27ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν συνάντησις εἰς τό μοναστήριον τῶν Φραγκισκανῶν, τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ Θεοφίλου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, μετά τῶν Φραγκισκανῶν, Κουστωδοῦ π. Φραγκίσκου Πατόν, τοῦ π. Ντομπρομίρο, τοῦ π. Δαυΐδ καί μετά τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου Μακαριωτάτου κ. Νουρχάν, τοῦ π. Σαμουήλ ἡγουμένου τῶν Ἀρμενίων εἰς  τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως και τοῦ π. Γκουριόν διά τήν ὑπογραφήν συμφωνίας πρός ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως καί ἀναστηλώσεως  τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τῆς Ροτόντας μετά τήν πρό διετίας γενομένην συντήρησιν καί ἀναστήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τῇ τεχνικῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ἐπί τῇ ὑπογραφῇ τῆς συμφωνίας ταύτης ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν και Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέβη εἰς τήν κάτωθι συνέντευξιν:

“Your Paternity,

Your Beatitude,

Dear Brothers,

It is a great blessing, for us to be here in this very special place, and it is a great blessing, because what we are about to sign is the confirmation of what is being mentioned in your script, it is the confirmation of the initiative that was taken some years ago, for the restoration of the Holy Edicule of the Holy Sepulchre.

It is true that our common initiatives and joint venture and common action that we altogether work for the restoration of the Holy Edicule of the Holy Sepulchre, that opened a new phase I would say, in our history, in our cooperation, in our co-existence, and above all, in our mission and as witness to the Holy City of Jerusalem and of course to the Holy Places, with the Crown of them, the Holy Sepulchre, which as you said, indeed has become the main destination not only for our own pilgrims the Christian pilgrims, but also the destination of all other visitors and non-Christian pilgrims as well.

Today is really a special day, not only for us and for our Communities, that we are in charge of the custody of the Holy Places, but it is important for the Holy City of Jerusalem because everybody is now realizing and acknowledges that if Jerusalem maintains her Christian character as well, it depends on us as well. Therefore our mission is very important, not only in religious terms but also in diplomatic terms and inevitably in political terms.

I would like very much from the bottom of my heart to express on behalf of our Brotherhood, and myself personally, our thanks and appreciation, and we hope and pray that this initiative, to not just restore the foundations and the pavement of the Holy Sepulchre, but that this would be the completion of the restoration of the Holy Sepulchre, that has started so many years ago. And I think that this will bring the Holy Sepulchre to a new era, to a new phase, because, so far, due the restoration works which are going on, there is no doubt that the Holy Sepulchre suffers from its holiness and sanctity and reverence. But by completing the restoration works, the Holy Sepulchre will recover its splendour.

And I must rest you assured that our technical team is ready to join forces with your own technical team, as well as with the technical team of our Brothers the Armenians. And we are ready also in any possible way, to make our contribution, so that the works will go smoothly, as it happened with the restoration of the Holy Sepulchre.

Thank you very much indeed! Christos Anesti! Christ is risen!”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Εἰς τήν Συνάντησιν Αὐτῶν, τήν Πέμπτην,  5ην/18ην Ἀπριλίου 2019, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Πρεσβυγενῶν Ἐκκλησιῶν, Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος ὁ Β΄, Ἀντιοχείας Ἰωάννης Γ΄, Ἱεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ καί Κύπρου Χρυσόστομος Β΄  προέβησαν εἰς τό κάτωθι Ἀνακοινωθέν:

«Οἱ Μακαριώτατοι καί Ἁγιώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β’, ὁ Ἀντιοχείας Ἰωάννης Γ’, ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ καί ὁ Κύπρου Χρυσόστομος Β’, συναντήθηκαν στίς 18 Ἀπριλίου 2019 στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου στή Λευκωσία.

Κατά τήν Συνάξη αὐτή προσευχήθηκαν ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν κατά τόπους Ἁγίων Ἐκκλησιῶν, εἰδικότερα δέ ὑπέρ τῆς δοκιμαζομένης Μέσης Ἀνατολῆς. Ἀνέπεμψαν, ὡσαύτως, δεήσεις ὑπέρ θείας ἐνισχύσεως τῶν λαῶν τῆς περιοχῆς αὐτῆς, ὥστε οἱ πιστοί τῶν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιῶν νά συνεχίσουν νά δίνουν τήν ὀρθόδοξη  μαρτυρία γιά τόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Κύριό μας, κατά κύριον λόγον ἐδώ στήν εὐλογημένη γῆ, ὅπου βάδισε ὁ Χριστός καί οἱ πανεύφημοι Ἀπόστολοί Του καί γενικότερα στήν Οἰκουμένη, ἡ ὁποία λαχταρᾶ καί προσδοκᾶ στό ἐλπιδοφόρο λυτρωτικό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.

Οἱ Μακαριώτατοι καί Ἁγιώτατοι Προκαθήμενοι ὑπεγράμμισαν τήν ἀνάγκη νά καταβληθοῦν μέγιστες προσπάθειες γιά τήν  διασφάλιση τῆς σταθερότητας στή Μέση Ἀνατολή καί συζήτησαν τά σημαντικότερα ἐκκλησιαστικά ζητήματα, σχετικά μέ τήν ἐδραίωση τῆς χριστιανικῆς παρουσίας στήν περιοχή αὐτή καί τήν ἐμβάθυνση τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν πρός ἐπιτεύξη τοῦ ὡς ἄνω σκοποῦ. Ἀπηύθυναν, ἐπίσης, ἔκκληση πρός ὅλους τούς πολιτικούς παράγοντες γιά νά ἐργαστούν, μέ γνώμονα τήν ἀναπτύξη αὐτῆς τῆς περιοχῆς, γιά τήν ἄρση τῆς ἀδικίας πού ὑπέστησαν οἱ λαοί της, συνεπείᾳ τῶν πολέμων, τῆς κατοχῆς καί τῶν ἐξ αὐτῶν οἰκονομικῶν δυσχερειῶν.

Κατά τήν ἰδιαίτερη συνάντηση, τήν ὁποία εἶχαν οἱ δύο Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων, ἐν εἰλικρινείᾳ, ἀδελφοσύνῃ καί ἀγάπῃ, ἀντάλλαξαν διάφορες ἀπόψεις ἐπί τοῦ προβλήματος, τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ τίς δύο τοπικές Ἐκκλησίες καί ἐξέφρασαν τήν πρόθεση καί ἀγαθή διάθεση, νά ὑπερβοῦν ἄμεσα τίς δυσκολίες αὐτές, ὥστε νά φθάσουν στήν ἐπιθυμητή Εὐχαριστιακή Κοινωνία.

Ἐπιπρόσθετα, οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, συζήτησαν τά διάφορα ἐκκλησιαστικά προβλήματα πού κατά καιρούς ἀναφύονται στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας, καί ἐξετάσαν ἰδιαιτέρως τρόπους ἐπιλύσης αὐτῶν. Ἐπίσης, συζήτησαν τά προβλήματα, τά ὁποῖα δημιουργήθηκαν μετά τήν χορηγήση τῆς αὐτοκεφαλίας στήν Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία στήν Οὐκρανία.

Κατόπιν ἐνημερώσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου γιά τήν μεσολαβητική πρωτοβουλία, τήν ὁποία προσωπικῶς ἀνέλαβε, οἱ τρεῖς Προκαθήμενοι συντάσσονται μέ αὐτή, ὥστε ὁ Μακαριότατος νά τή συνεχίσει πρός ὄφελος τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Οἱ Μακαριώτατοι καί Ἁγιώτατοι Προκαθήμενοι στό πνεῦμα τῆς συνάντησης αὐτῆς καλέσαν ὅλες τίς πλευρές νά ἐργασθοῦν ἀφ’ ἑνός γιά τήν ἐπιτεύξη τῆς Εὐχαριστιακής ἑνότητας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί ἀφ’ ἑτέρου, μέ σκοπό τήν προστασία τῶν πιστῶν καί τῶν ἱερῶν ναῶν καί μονῶν ἀπό ἐπιθέσεις καί ἀπό κάθε πράξη βίας, ἀπ’ ὅπου καί ἂν προέρχονται ἢ ὅποια  καί ἂν εἶναι τά αἴτια καί τά κίνητρα πού τίς προκαλοῦν.

Οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι ἐξέφρασαν τή λύπη τους ὡς πρός τήν ἀπόλυτη ἀδιαφορία τῶν Κρατῶν καί ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου, γιά τήν τύχη τῶν δύο Μητροπολιτῶν Χαλεπίου, Παύλου Ysziji καί Ἰωάννου Ibrahim, ἐπισημαίνοντας πως ἡ ἕκτη ἐπέτειος τῆς ἀπαγωγῆς τους συμπίπτει ἐφέτος μέ τήν ἀρχή τῆς ἐπικειμένης Μεγάλης Ἑβδομάδας.

Τέλος, οἱ Προκαθήμενοι, ἀφού ἀρχικά τόνισαν τήν πρόθεση καί ἀποφασιστικότητά τους νά συνεχίσουν τήν ἐπικοινωνία καί συνεργασία αὐτή γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας, στή συνέχεια τόνισαν ὅτι στήν Ὀρθοδοξία, δυνατόν μέν οἱ ἀπόψεις νά διαφοροποιοῦνται, παραμένει ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑνωμένη καί λαμπρή μέ Κεφαλή Αὐτῆς, τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας, συνεχίζουσα τήν σωτηριώδη πορεία της στόν κόσμο.

Ὁλοκληρώνοντας τή Συνάξή τους ὕψωσαν ἐκ καρδίας δεήσεις στόν ὑπέρ ἡμῶν παθόντα Κύριο καί Θεό μας, Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε διά τῆς θείας καί ζωοποιοῦ Χάριτός Του, ἐπουλώσει συντόμως τις ποικιλόμορφες πληγές τῶν λαῶν μας, καί διά τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεώς Του, φωτίζει, εἰρηνεύει καί καταυγάζει τίς καρδιές ὅλων τῶν πιστῶν καί ὅπως ὁδηγήσει πάντας ἡμᾶς εἰς ἀναψυχή πνευματική καί μᾶς διατηρεῖ στήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, εὐχόμενοι σέ ὅλους εὐλογημένη Ἀνάσταση».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἀπό 7/20 Ἀπριλίου ἕως 15/28 Ἀπριλίου 2019

Σάββατον τοῦ Λαζάρου: 

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3.00 μ.μ.

 

Κυριακή τῶν Βαΐων:  

Πατριαρχική θεία Λειτουργία:  8.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Δευτέρα:

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  9.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη:

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  9.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη:

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  9.00 π.μ.

 

 Μεγάλη Πέμπτη:

Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου:  6.30 π.μ

Ἡ τελετή τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος:  9.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή:

Αἱ Βασιλικαί Ὥραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  10.00 π.μ.

Ὁ Ἑσπερινός:  3.00 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου:  9.00 μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον:

Ἡ τελετή τοῦ  Ἁγίου Φωτός:  1.00 μ.μ.

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως:  12.00 μεσάνυκτα (Κάθοδος εἰς τόν Ναόν).

 

Κυριακή τοῦ Πάσχα:

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως (Ἀγάπη):  1.00 μ.μ.

 

Ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων

Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019 ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩ ΝΑΩ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

Ἀπό 7/20 Ἀπριλίου ἕως 16/29 Ἀπριλίου 2019

Κυριακή τῶν Βαΐων:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:  5.00 π.μ.

Ἑσπερινός:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Δευτέρα:

Ὧραι καί Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη:

Ὧραι καί Λειτουργία  τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:  3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Νυμφίων:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη:

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων:  6.30 π.μ.

Μικρόν Ἀπόδειπνον & Εὐχέλαιον:  5.00 μ.μ.

 

Μεγάλη Πέμπτη:

Ἀκολουθία καί Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:  4.30 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν:  6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή:

Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Βασιλικῶν Ὡρῶν:  8.00 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία  τοῦ Ἐπιταφίου:  6.30 μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον:

Ὧραι καί Λειτουργία  τοῦ Μεγ. Βασιλείου:  8.00 π.μ.

 

Θεῖον Πάσχα:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:00.50 π.μ.

(μεταμεσονύκτιον)

 

Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:  8.00 π.μ.

 

Ὁ Τυπικάρης

Ἀρχιμανδρίτης  Ἀλέξιος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τά περιεχόμενα τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Δημητρίου Ἀλικάκου ἐπί τοῦ θέματος τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι ἡ δοθεῖσα ἤδη εἰς ἐκεῖνον ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας, πρό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ὅτι «ἡ ἐπίσημος θέσις τοῦ Πατριαρχείου διά τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία περιέχεται εἰς τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἑκάστου ἔτους, εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τάς μελέτας Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί δή τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου Καλλίστου Μηλιαρᾶ εἰς τό περιοδικόν «Νέα Σιών» καί εἰς ὅ,τι συνάγεται ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας».

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει εἰς τούς ἀναγνώστας της, ὅτι ἡ Α.Θ.Μ ὁ  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος θά εὑρίσκηται μεταξύ τῶν ἡμερῶν Πέμπτης 8ης/ 21ης καί Κυριακής 11ης/ 24ης Φεβρουαρίου 2019 εἰς Qatar, ἔνθα τήν Παρασκευήν 9ην / 22ραν Φεβρουαρίου  θά τελέσῃ τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.

Λεπτομέρειαι περί τοῦ γεγονότος τούτου θά ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων τό Πατριαρχεῖον ἀνακοινώνει εἰς τούς Ἱερεῖς, Ἐπιτρόπους καί τό ποίμνιον αὐτοῦ ὁπουδήποτε τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, ὅτι δέν ἔχει ἐπιφέρει οὐδεμίαν ἀλλαγήν εἰς τόν κύκλον τῶν ἑορτῶν συμφώνως πρός τό Ἰουλιανόν Ἀνατολικόν ἡμερολόγιον, τό ὁποῖον ἀκολουθεῖ.

Ἑπομένως, τήν 12ην / 25ην Δεκεμβρίου 2018, τό Πατριαρχεῖον ἑορτάζει ὄχι τά Χριστούγεννα, ἀλλά τήν μνήμην τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ καί κατά τήν ἡμέραν ταύτην τά μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ δύνανται νά ἐπισκεφθοῦν καί νά χαιρετίσουν κοινωνικῶς μέλη τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, αἱ ὁποῖαι ἑορτάζουν κατά τήν ἡμέραν ταύτην τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, συμφώνως πρός τό Γρηγοριανόν Δυτικόν ἡμερολόγιον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

Ἀπό Κυριακῆς, 16ης /29ης ἕως Τρίτης 18ης /31ης Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συμμετέχει ὡς προσκεκλημένος εἰς τήν «2αν Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀθηνῶν διά τόν Θρησκευτικόν καί Πολιτιστικόν Πλουραλισμόν καί τήν Εἰρηνικήν Συνύπαρξιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν», διοργανουμένην ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τήν Διάσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνοδεύετο    ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ.

Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Μακαριωτάτου διά τῶν Ἰσραηλινῶν ἀερογραμμῶν τῆς El Al εἰς τό ἀεροδρόμιον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ ἐν Ἀθήναις Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτης Δαμιανός καί ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας 17ης / 29ης Ὀκτωβρίου 2017 ἐκήρυξεν ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, καλωσορίζων τά μέλη τῆς Διασκέψεως καί ὑπογραμμίζων ὅτι τό φαινόμενον συγκρούσεως τῶν πολιτισμῶν δύναται νά ἀντιμετωπισθῇ καί ὑπερβαθῇ εἰς τήν εὐλογημένην χώραν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθησαν αἱ πνευματικαί ἀξίαι τῆς δημοκρατίας καί τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐπίκεντρον τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, φορεύς τῶν Ἀξιῶν καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως ταύτης προσεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς ἕπεται ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://en.jerusalem-patriarchate.info/2017/10/30/35549

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν   ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Ἀλέμε, καταγόμενος ἐκ Ναζαρέτ, ἔχει λάβει ἀπολυτήριον ἀπό τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί  δέν ἀνήκει πλέον εἰς αὐτό.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ BEIT JIMΑL.

Ἄγνωστοι μέχρι στιγμῆς ἐπετέθησαν τή νύκτα τῆς παρελθούσης Τετάρτης, 7ης / 20ῆς Σεπτεμβρίου 2017, εἰς τό Λατινικόν Μοναστήριον Beit Jimal πλησίον τῆς κώμης Beit Shemesh καί προέβησαν εἰς σοβαροτάτας βανδαλιστικάς καταστροφάς ψηφιδωτῶν εἰκόνων μετά παραστάσεων τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.

Τό μοναστήριον τοῦτο κατέστη στόχος τριῶν τοιούτων ἐπιθέσεων τήν τελευταίαν τετραετίαν.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καταδικάζει κατηγορηματικῶς τήν ἀπαράδεκτον ταύτην βανδαλιστικήν ἐπίθεσιν, ὡς διασαλεύουσαν τήν εἰρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐκφράζει τήν συμπαράστασίν του πρός τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον καί ζητεῖ τήν κατά τόν νόμον σύλληψιν και τιμωρίαν των ἐνόχων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.