8η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση

“Ρωμηοσύνη”

τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

 

Διοργανώνει

 

Ἱερὸ Προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους

σὲ συνεργασία

μὲ τὸ γραφεῖο ταξιδίων Caravel Travel

Κομνηνῶν 12, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310-235554, fax. 2310-228359

 

 

Ἀναχώρηση : 12/07/11 Ἐπιστροφὴ : 18/07/11

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

12/07 ΤΡΙΤΗ : ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Συγκέντρωση στὶς 00:30 στὸ ἀεροδρόμιο «Ἐλ. Βενιζέλος» στὴν Ἀθήνα. Ἀπευθείας πτήση μὲ τὴν Aegean Airlines γιὰ Τὲλ Ἀβὶβ (Πτήση: Α3 928 13/07 ΑΘΗΝΑ – TEL AVIV 02:20-04:20).

 

13/07 ΤΕΤΑΡΤΗ : ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ἄφιξη στὶς 04:20 στὸ ἀεροδρόμιο «Ben Gurion» καὶ ἀναχώρηση γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς Σαμάρειας, ὅπου καὶ θὰ ἐπισκεφθοῦμε (ἐφόσον τὸ ἐπιτρέπουν οἱ συνθῆκες) τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ἐκεῖ ποὺ ὁ Κύριος συνομίλησε μὲ τὴν Σαμαρείτιδα, τὴν Ἁγία Φωτεινή. Ἐδῶ βρίσκεται καὶ τὸ σκήνωμα τοῦ νέου Ὁσιομάρτυρα Φιλούμενου. Μεταφορὰ στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἡ μέρα μας εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Παλαιὰ Πόλη. Ἐπίσκεψη στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ὅπου θὰ μᾶς δεχθεῖ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’. Θὰ ξεναγηθοῦμε στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου θὰ δοῦμε καὶ θὰ προσκυνήσουμε τὸν Πανάγιο Τάφο, τὴν Ἀποκαθήλωση, τὸ φρικτὸ Γολγοθά, τὸ σημεῖο ὅπου βρέθηκε ὁ Τίμιος Σταυρός, τὸ Μὴ Μου Ἅπτου κ.ἅ. Συνεχίζουμε μὲ τὴν Ὁδὸ Τοῦ Μαρτυρίου, τὸ Πραιτώριο, τὸ σπίτι τῶν Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννας καὶ καταλήγουμε στὴ Γεθσημανή, ὅπου θὰ προσκυνήσουμε τὸν Τάφο τῆς Παναγίας καὶ τοὺς Τάφους τῶν Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννας καὶ τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ. Μεταφορὰ στὸ ξενοδοχεῖο καὶ τακτοποίηση στὰ δωμάτια. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση.

 

14/07 ΠΕΜΠΤΗ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΘΑΒΩΡ – ΝΑΖΑΡΕΤ – ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Πρωινὸ καὶ ἀναχώρηση γιὰ τὴν Ἄνω Γαλιλαία στὸ Ὄρος Θαβώρ, τὸν τόπο τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Κυρίου. Ἀνάβαση μὲ ταξὶ στὴν κορυφὴ τοῦ Ὄρους, ὅπου βρίσκεται τὸ Ἑλληνορθόδοξο μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐν συνέχειᾳ μὲ τὸ ποῦλμαν κατευθυνόμαστε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴ Ναζαρέτ. Ἀνατολικά τῆς Ναζαρὲτ στὸ δρόμο πρὸς τὴ λίμνη τῆς Τιβεριάδος συναντᾶμε τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ὁ Κύριος τέλεσε τὸ πρῶτο θαῦμα μετατρέποντας τὸ νερὸ σὲ κρασί. Μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ φυλάσσονται 2 ἀπὸ τὶς 6 λίθινες ὑδρίες τοῦ θαύματος. Στὴν ἀκτὴ τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδος, βρίσκεται ἡ ἀρχαία πόλη τῆς Καπερναούμ, τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς εἶχε καταστήσει κέντρο τῆς ἐπιγείου δράσεώς του. Πάνω στὰ παλιὰ ἐρείπια ἔχει χτιστεῖ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀποστόλων. Στὸ νοτιοδυτικὸ τμῆμα τῆς λίμνης εἶναι χτισμένη ἡ ὁμώνυμη πόλη, Τιβεριάδα. Ἀκολουθεῖ Ἁγιασμὸς στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Στάση ἐπίσης στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτη ποὺ ἀναφέρεται ὡς τὸ ἀρχαιότερο μοναστήρι τῆς Παλαιστίνης. Ἐπιστροφὴ στὰ Ἱεροσόλυμα. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση.

 

15/07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : ΙΕΡΙΧΩ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Πρωινὸ καὶ ἀναχώρηση γιὰ τὴν Ἱεριχῶ, μὲ πρώτη ἐπίσκεψη στὴν Ι.Μ. Ἁγίου Γεωργίου Χοτζεβίτη. Στὴ συνέχεια ἐπίσκεψη στὸ μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἐλισαίου καὶ τὴ συκομορέα τοῦ τελώνη Ζακχαίου. Θὰ ἀνηφορίσουμε στὸ Σαραντάριο Ὄρος, ὅπου ὁ Κύριος ἔζησε 40 ἡμέρες μὲ νηστεία καὶ προσευχὴ πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ κοσμοσωτήριου ἔργου Του. Κατὰ τὴν ἐπιστροφή μας στὰ Ἱεροσόλυμα ἐπίσκεψη στὴ Βηθανία, στὴν ἐκκλησία Μαρίας καὶ Μάρθας. Ἐπιστροφὴ στὸ ξενοδοχεῖο. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση.

 

16/07 ΣΑΒΒΑΤΟ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΒΗΘΛΕΕΜ

Πρωινὸ καὶ ἀναχώρηση γιὰ Βηθλεέμ. Προσκύνημα στὸ σπήλαιο καὶ τὴ Φάτνη ὅπου γεννήθηκε ὁ Κύριος. Συνεχίζουμε τὸ προσκύνημά μας στὸ Χωρίο τῶν Ποιμένων καὶ ἐπίσκεψη (προαιρετικά) στὴν Ι. Μονὴ Ἁγίου Σάββα (Ἄβατο γιὰ τὶς γυναῖκες) καὶ τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου. Καθοδὸν στὰ Ἱεροσόλυμα θὰ δοῦμε τὸ μοναστήρι τοῦ Συμεὼν Θεοδόχου Καταμόνας καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Διασχίζοντας τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαίων καὶ ἐπιστροφὴ στὸ ξενοδοχεῖο. Δεῖπνο. Διανυκτέρευση.

 

17/07 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Πρωινὸ καὶ ἡμέρα ἐλεύθερη στὴν Παλαιὰ Πόλη, ὅπου μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθεῖτε κατ’ ἰδὶαν τὰ διάφορα μικρὰ μοναστηράκια ἐντὸς τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων (Μεγάλη Παναγία, Ἁγίων Θεοδώρων, Σεϊδανάγιας, Ἁγίου Εὐθυμίου, Μετόχι Γεθσημανὴς κ.ἅ.). Δεῖπνο. Διανυκτέρευση.

 

18/07 ΔΕΥΤΕΡΑ : ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ

Νωρὶς τὸ πρωὶ (02:15) ἀναχώρηση γιὰ τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Τὲλ – Ἀβὶβ ὅπου καὶ μὲ ἀπευθείας πτήση τῆς Aegean Airlines πετᾶμε γιὰ Ἀθήνα (Πτήση: Α3 929 TEL AVIV – ΑΘΗΝΑ 07:00-09:00).

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ:

790 € (Συμμετοχὴ 45-50 ἀτόμων)

805 € (Συμμετοχὴ 40-45 ἀτόμων)


ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 150 €

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Ἀεροπορικὸ εἰσιτήριο ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ.

Φόρους ἀεροδρομίων.

Διανυκτερεύσεις (4) στὸ ξενοδοχεῖο Gloria Hotel 3* μὲ ἡμιδιατροφὴ στὰ Ἱεροσόλυμα.

Ἐκδρομές- ξεναγήσεις-περιηγήσεις ὅπως ἀναφέρονται στὸ πρόγραμμα.

Μετάβαση μὲ ταξὶ στὸ Θαβώρ.

Ξεναγὸς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἀρχηγὸς – Συνοδὸς τοῦ γραφείου μας.

Φιλοδωρήματα.

Ἀσφάλεια Ἀστικῆς Ἐπαγγελματικῆς Εὐθύνης.

Ἐνημερωτικὰ ἔντυπα – Ταξιδιωτικὴ Τσάντα.

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Μεταφορὰ ἀπὸ / πρὸς Ἀεροδρόμιο «Ἔλ. Βενιζέλος», ποτά, ἀχθοφορικά, ὁτιδήποτε ἀναφέρεται στὸ πρόγραμμα ὡς προτεινόμενο ἢ προαιρετικό.

– 100 € Ὑπὲρ τοῦ Παναγίου Τάφου, ποὺ θὰ δοθοῦν κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή μας στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐνώπιον τοῦ Μακαριωτάτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ὁ Ἀρχηγὸς Διατηρεῖ τὸ Δικαίωμα Ἀλλαγῆς τοῦ Προγράμματος.

 

Παρατηρήσεις:

Ἡ ἐγγραφὴ θεωρεῖται ἔγκυρη μὲ προκαταβολὴ 300 Εὐρὼ κατ’ ἄτομο.

Τέλος ἐγγραφῶν τὸ ἀργότερο μέχρι τὶς 10/05/2011.

Ὁριστικὴ ἐξόφληση καὶ προσκόμιση διαβατηρίων νέου τύπου, τὸ ἀργότερο μέχρι 15/06/2011.

Τὸ πρακτορεῖο διατηρεῖ δικαίωμα σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ προγράμματος, ἐὰν καιρικὲς συνθῆκες, λόγοι ἀνωτέρας βίας, ἢ τεχνικοὶ λόγοι καθιστοῦν τοῦτο ἀναγκαῖο.

Γιὰ ἀκυρώσεις ἕως ἕνα μήνα πρὶν τὴν ἀναχώρηση ἐπιστρέφεται ἡ προκαταβολή. Ἀκύρωση 15-20 μέρες πρὶν τὴν ἀναχώρηση εἶναι ἐφικτὴ χωρὶς ὅμως νὰ ἐπιστρέφεται ἡ προκαταβολή. Σὲ περίπτωση ἀκύρωσης 15-1 ἡμέρες πρὶν τὴν ἀναχώρηση παρακρατεῖται ὁλόκληρο τὸ ποσὸ τῆς ἐκδρομῆς.

Ἡ τιμὴ ἔχει ὑπολογιστεῖ μὲ βάση τὶς συναλλαγματικὲς ἰσοτιμίες Εὐρὼ καὶ Δολαρίου, ἀεροπορικῶν ναύλων, φόρων ἀεροδρομίων καὶ καυσίμων ποὺ ἰσχύουν στὶς 18/02/2011 καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξουν ἀπροειδοποίητα σὲ περίπτωση ἀλλαγῆς τῶν ξένων συναλλαγματικῶν μονάδων.

 

Καταθέσεις γιὰ προκαταβολὴ καὶ ἐξόφληση μποροῦν νὰ γίνουν στοὺς κάτωθι τραπεζικοὺς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 210/441521-36

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 700 00 2002 016679

 

Δικαιοῦχος: Ε & Θ ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Πληροφορίες – Προγράμματα – Ἐγγραφές:

Στὸ γραφεῖο ταξιδῖων Caravel Travel

Κομνηνῶν 12, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-235554, fax. 2310-228359 www.caravel-travel.gr

 
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Ἱερουσαλήμ,

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010.

Μακαριώτατε,

Παρῆλθε μία 5ετία ἀπὸ τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων Σας ἐπὶ τοῦ Θρόνου τῆς Μητρὸς τῶν Ἐκκλησιῶν.Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς δικῆς σας Πατριαρχίας ἱδρύθηκε καὶ ἡ ἡμετέρα Διεύθυνσις τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ αἰσίως πέραν τῶν 20 στελεχῶν διεσπαρμένων μὲν σὲ 6 διαφορετικὲς πόλεις, συνεργαζομένων δὲ ἐν ἁρμονίᾳ, μὲ στόχο τὴν ἀξιοπρεπῆ προβολὴ τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου μας διὰ τοῦ διαδικτύου.

Ο κεντρικὸς ἱστοχῶρος τοῦ Πατριαρχείου μας www.jerusalem-patriarchate.info συμφώνως πρὸς τὸ καλωσόρισμα, ποὺ εἶναι ἀναρτημένο σὲ αὐτὸν ἀποσκοπεῖ «εἰς τὴν παρουσίασιν τῶν Ἁγίων ἐκείνων Τόπων, ὃπου ἐδιόδευσαν οἱ ἄχραντοι πόδες τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἀνθρώπων, οἵτινες ἐτάχθησαν φύλακες αὐτῶν». Ὁ ἱστοχῶρος ἱδρύθηκε μὲ ἀπόφαση τῆς ΙΣΤ’ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2006 καὶ λειτούργησε τὴν 1η Ἰουνίου 2007 ἀρχικὰ στὴν Ἑλληνικὴ καὶ στὴν συνέχεια στὴν Ἀγγλικὴ καὶ Ἀραβικὴ γλῶσσα, ἐμπλουτιζόμενος συνεχῶς ἔκτοτε μὲ νέο ὑλικό. Περιλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων περιγραφὲς καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα περὶ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καθὼς καὶ τὰ πλήρη στοιχεῖα ἐπικοινωνίας μὲ αὐτά, τὴν διοικητικὴ ὀργάνωση τοῦ Πατριαρχείου καὶ πλῆθος φωτογραφιῶν.

Στὴ συνέχεια, οἰκοδομήθηκε ὁ ἱστοχῶρος τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr ὁ ὁποῖος δρᾶ συνεργικὰ μὲ τὸν κεντρικὸ ἱστοχῶρο τοῦ Πατριαρχείου, ἀποσκοπώντας καὶ πάλι στὴν παρουσίαση τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἀνὰ τὸ παγκόσμιο.

Τέλος, τὴν 21η Νοεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους ἐνεργοποιήθηκε ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου μας en.jerusalem-patriarchate.info μέσω τῆς ὁποίας δημοσιοποιεῖται ἡ ἐπικαιρότητα καὶ τὰ ἀνακοινωθέντα τοῦ Πατριαρχείου μας τόσο στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα ὅσο καὶ στὴν Ἀραβικὴ καὶ Ἀγγλική.

Είναι ἀληθὲς τὸ ὅτι τὰ ἀνωτέρω τρία δικτυακὰ ἐγχειρήματα ὀφείλουν τὴν ὕπαρξή τους στὴ δική Σᾶς εὐλογία καὶ προσωπικὴ μέριμνα, ἐξ οὗ καὶ δικαίως Σᾶς ἀποδίδουμε τὰ εὐχαριστήρια καὶ τὰ εὔσημα.

Εἶναι ἐπίσης ἀληθὲς τὸ ὅτι μὲ τὴν προσωπική Σᾶς εὐλογία καὶ στήριξη προχωροῦμε στὴν περαιτέρω ἐνίσχυση τῆς παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου μας στὸ διαδίκτυο μὲ τρία ἐπιπλέον δικτυακὰ ἐγχειρήματα, ἤτοι τὸ «Ράδιο Ρωμηοσύνη», τὸ «Ρωμηοσύνη TV» καὶ τὴν διακτυακὴ παρουσίαση τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Πατριαρχείου «Νέα Σιὼν». Μέσω τῶν νέων αὐτῶν ἐγχειρημάτων, τὰ ὁποία σὺν Θεῷ θὰ λειτουργήσουν ἐντὸς τοῦ ἑπομένου ἔτους, ἡ λειτουργικὴ ζωὴ τοῦ Πατριαρχείου μας καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητές του θὰ γίνουν ὁρατὲς μὲ ἀμεσότερο τρόπο τόσο στὸ ποίμνιό του ὅσο καὶ στοὺς φίλους του ἀνὰ τὸ παγκόσμιο.

Ἕνεκεν τῶν ἀνωτέρω, ἐκ μέρους τῶν 20 καὶ πλέον στελεχῶν ποὺ δραστηριοποιοῦνται ὑπὲρ τῆς ἀξιοπρεποῦς παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου μας ἀνὰ τὸ παγκόσμιο μέσω τοῦ διαδικτύου, Σᾶς εὔχομαι ὑγεία καὶ μακροημέρευση πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Δρ Χρίστος Θ. Νικολάου

Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου

ngg_shortcode_0_placeholder
ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ἡ Διεύθυνση Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων σας προσκαλεῖ νὰ παρακολουθήσετε ζωντανὰ μέσω διαδικτύου τὸ 3ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Μ.Κ.Ο. “Ρωμηοσύνη” τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  μὲ θέμα «Κύπρος καὶ Ἅγιοι Τόποι» ποὺ θὰ λάβει χώρα στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Azia Resort στὴν Πάφο τῆς Κύπρου τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 10 Ὀκτωβρίου 2010 ἀπὸ τὶς 11:30 ἕως τὶς 14:30 τοπικὴ ὥρα (+2GMT).

Τὸ Συνέδριο τελεῖ  ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ θὰ τιμήσει μὲ τὴν παρουσία του τόσο ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄,  ὅσο καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄.

Τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου, καθὼς καὶ ἡ ἀνοικτὴ πρόσκληση παρακολούθησής του εἶναι ἀνηρτημένα στὸν ἱστοχῶρο τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη” www.romiosini.org.gr καὶ στὴν Πύλη εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  jerusalem-patriarchate.info

Ἡ ραδιοφωνικὴ παρακολούθηση τοῦ Συνεδρίου μέσω διαδικτύου θὰ λάβει χώρα μὲ τὴ χορηγία τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ μέσω τοῦ εἰδικοῦ ἠλεκτρονικοῦ συνδέσμου  mms://217.27.35.10:1755/

Ἡ τηλεοπτικὴ παρακολούθηση τοῦ Συνεδρίου θὰ λάβει χώρα μὲ τὴ χορηγία τῆς Cyta μέσω τῆς ὑπηρεσίας Live Streaming τῆς Cytanet στὸν εἰδικὸ ἠλεκτρονικὸ σύνδεσμο    mms://iptv.cytanet.com.cy/romiosini

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

Δρ Χρίστος Θ. Νικολάου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»

Δελτίο Τύπου

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε τὸ 2ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης «Ρωμηοσύνη», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν τὴν 30ή Μαΐου 2010. Θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν «Ἅγιοι Τόποι καὶ Ρωμηοσύνη». Τὸ Συνέδριο τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κ.κ. Χριστοφόρος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου κ.κ. Δαμιανός, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, Πανεπιστημιακοὶ διδάσκαλοι καὶ πλῆθος προσκεκλημένων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ στὸν ἐναρκτήριο λόγο του τόνισε μεταξὺ ἄλλων τὴν ἀνάδειξη τοῦ πνευματικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ μεγέθους τῆς Ρωμηοσύνης, τὴν ὁποία σώζει, διαφυλάττει καὶ διακονεῖ ὡς τὴ θεόθεν ἐμπιστευθεῖσα κληρονομιὰ διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων διὰ τοῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων τῆς συγχρόνου Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Συνέχισε λέγοντας ὅτι «ἡ ἱερὰ ἱστορία, δηλονότι ἡ ἱστορία τῆς Σωτηρίας, ἔχουσα ὡς τόπο δράσεως τὴν Ἁγία Πόλη Ἱερουσαλήμ, ἀνελίσσεται μὲ τὴ βεβαιότητα τῆς ἐλπίδας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Κέντρο τοῦ τόπου τούτου τῆς ἐλπίδας τῆς Ἀναστάσεως ἀναδεικνύεται τὸ καινὸ καὶ κενὸ μνῆμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ Πανάγιος Τάφος, ὁ ὁποῖος ὀρθότατα ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ὁ ὀμφαλὸς τοῦ κόσμου. Ὁ φύλακας τοῦ ζωοδόχου Τάφου τοῦ Θεοῦ κατέχει τὴ δίστομο Ρομφαία, τουτέστιν τὸν Τίμιο Σταυρό, στὸν ὁποῖο «οὐ δυνήσονται ἀντιπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν» (Λουκ. 21,15) κατὰ τοὺς Κυριακοὺς λόγους. Εἶναι καιρὸς ἐγρήγορσης καὶ νήψεως».

Στὴ συνέχεια ἔλαβε τὸ λόγο ὁ Διαχειριστὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» κ. Πέτρος Κυριακίδης,  ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε χαρακτηριστικά: « Ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση «Ρωμηοσύνη» ἀποτελεῖ ἕνα μάχιμο ὀργανισμό, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ συνδράμει τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στὸ ἔργο του γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ φέρει εἰς πέρας τὴ θεανθρώπινη ἀποστολή του.» «Ἡ ταπεινότητά μου» ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ «θεωρεῖ σὰν τὴ μεγαλύτερη τιμὴ ποὺ της ἔγινε τὸ ὅτι ἔγινε ἀποδεκτὸ νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες της στὴ Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.  Θὰ ἔπρεπε ὁ κάθε ἕνας ἀπό μας νὰ συμβάλλει στὴν ὅσο γίνεται καλύτερη λειτουργία τοῦ χώρου αὐτοῦ καὶ νὰ συνδράμουμε ὅσο μποροῦμε στὴ στήριξη πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων».

Τόνισε τὸ σπουδαῖο ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὸ σύγχρονο γίγνεσθαι, λέγοντας ὅτι εἶναι ἀναντικατάστατη. Γιατί μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία συντελεῖται τὸ Μέγα Μυστήριο τῆς σωτηρίας. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ὑποδομή. Συνέχισε λέγοντας ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη εἶναι κάτι πολὺ μεγάλο καὶ αὐτὸ θέλησε νὰ συμβολίσει καὶ ἡ μικρὴ Μ.Κ.Ο. τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μὲ τὸν τίτλο της «Ρωμηοσύνη». Ἡ Ρωμηοσύνη εἶναι εὐρύτατη καὶ χωράει μέσα κάθε ἕνας ποὺ ἔχει τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν κουλτούρα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν πολιτισμό της. Ὅπως τόνισε ἡ ἐμπειρία τοῦ προσκυνήματος στοὺς Ἁγίους Τόπους εἶναι μοναδικὴ καὶ χαράσσεται ἀνεξίτηλα στὴν ζωὴ τοῦ κάθε χριστιανοῦ. Μάλιστα καλὸ θὰ ἦταν ὁ κάθε Χριστιανὸς νὰ τοὺς ἐπισκεφθεῖ μία τουλάχιστον φορὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ βοηθοῦν αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα ὥστε νὰ πραγματοποιήσουν τὸ προσκύνημά τους στοὺς Ἁγίους Τόπους. Δίνοντας μάλιστα τὸ ἔμπρακτο πρὸς τοῦτο παράδειγμα ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφαση του ὅπως «Ὁ Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς Π. Κυριακίδη βάζοντας τὸ δικό του λιθαράκι θὰ προσφέρει ἐτησίως, διὰ ὅσον χρόνον θέλει ὁ Θεὸς νὰ ὑπάρχει αὐτὸς ὁ Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμός,  χορηγία τῆς τάξεως τῶν 30.000 € πρὸς τὴν Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» ὥστε διὰ αὐτῆς νὰ καλύπτονται τὰ ἔξοδα τῆς συμμετοχῆς ἀπόρων ἀνθρώπων στὶς προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς της  πρὸς τοὺς Ἁγίους Τόπους. Ὁλοκλήρωσε τὸ χαιρετισμὸ του λέγοντας ὅτι: «Ἐὰν ἡ Ρωμηοσύνη, ἡ μεγάλη καὶ εὐρεία, εἶναι μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐὰν ἡ μικρὴ ἡ «Ρωμηοσύνη», ἡ Μ.Κ.Ο., εἶναι μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ εἰσέλθουν διὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἰς τὴν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ νὰ ζήσουν αἰωνίως;»

Στὴν συνέχεια ἐκλεκτοὶ πανεπιστημιακοὶ καὶ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος ἀνέπτυξαν τὰ θέματα τῶν εἰσηγήσεων τοὺς ὅπως αὐτὰ περιγράφονται στὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου.

Ἀκολούθως ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν Ἰστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Δρ. Χρίστος Θ. Νικολάου, παρουσίασε τοὺς ἱστοχώρους τοῦ Πατριαρχείου:

ἅ. Τὸν κυρίως ἱστοχῶρο τοῦ Πατριαρχείου www.jerusalem-patriarchate.info

β.  Τὴν Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου en.jerusalem-patriarchate.info

γ.  Τὸν ἱστοχῶρο τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

καὶ

δ. τὸν Ἱστοχῶρο Δωρεὰν Διανομῆς Χριστιανικοῦ Ὀρθοδόξου Πνευματικοῦ Ὑλικοῦ «Παντοκράτωρ» www.pantocrator.gr , ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ προσωπικὸ του ἐγχείρημα.

Ὁ Δρ. Νικολάου τόνισε τὴν ἰδιαίτερη σημασία ποὺ ἔχει ὁ ἐπίσημος ἱστοχῶρος τοῦ Πατριαρχείου, καθότι ἀποτελεῖ τὴν ἐπίσημη πηγὴ πληροφόρησης γιὰ τὴ δράση του στὴν Ἁγία Γῆ. Ἐπίσης περιλαμβάνει πλῆθος ἱστορικῶν στοιχείων, ποὺ ἀφοροῦν τὶς Ἱερὲς Μονές, τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, καθὼς καὶ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό. Ἐπιπλέον παρουσίασε τὴν Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων en.jerusalem-patriarchate.info , στὴν ὁποία ἀναρτῶνται κάθε εἴδους εἰδήσεις καὶ ἀνακοινώσεις ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε ἡ παρουσίαση ἀπὸ τὸ Δρ. Νικολάου τοῦ ἱστοχώρου τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», καὶ συγκεκριμένα τοῦ τομέα τῶν τρισδιάστατων πανοραμάτων τῶν Παναγίων Προσκηνυμάτων ξεναγώντας τοὺς συνέδρους στὰ Προσκυνήματα, ποὺ ἔχουν ἤδη ἀναρτηθεῖ στὸν Ἱστοχῶρο. Ἐντυπωσιακὴ ἦταν καὶ ἡ παρουσίαση τοῦ προσωπικοῦ του ἐγχειρήματος, τοῦ ἱστοχώρου «Παντοκράτωρ», ὁ ὁποῖος διανέμει δωρεὰν καθημερινὰ χιλιάδες ὁμιλιῶν χριστιανικοῦ ὀρθοδόξου περιεχομένου σὲ ἀκουστικὴ μορφή.

Ἰδιαίτερο ἐνθουσιασμὸ προκάλεσε ἡ ἐκ μέρους τοῦ Δρ. Νικολάου δημοσιοποίηση τῶν νέων μεγάλων ἐγχειρημάτων τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», ἤτοι τοῦ δικτυακοῦ Ραδιοφώνου «Ρωμηοσύνη» καὶ τῆς δικτυακῆς τηλεόρασης «Ρωμηοσύνη», τὰ ὁποία ἔχουν προσφάτως ἐγκριθεῖ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ θὰ ὑλοποιηθοῦν μὲ χρηματοδότηση ἐκ μέρους  τοῦ κ. Πέτρου Κυριακίδη ὁ ὁποῖος ὡς γνωστὸν καλύπτει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν τρεχουσῶν λειτουργικῶν ἐξόδων τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της. Ἐπίσης καλύπτει ὅλες τὶς δαπάνες ποὺ ἀφοροῦν στὶς δραστηριότητες αὐτῆς.  Τὴν Γενικὴ Διεύθυνση οἰκοδόμησης καὶ λειτουργίας τῶν δυὸ νέων ἐγχειρημάτων θὰ παράσχει ἀμισθὶ ὁ Δρ. Νικολάου, ἐνῶ ὡς ὑπεύθυνη προγράμματος καὶ τῶν δυὸ ἐγχειρημάτων ἔχει ὁρισθεῖ ἡ κ. Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη τὴν εὐθύνη τοῦ ὑλικοῦ τῶν ἐπισήμων ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου παράλληλα μὲ τὰ καθήκοντά της ὡς Ἀναπληρώτρια Διαχειρίστρια τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη».

Τὸ κοινὸ στὴν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσει τὴν προβολὴ ντοκιμαντὲρ σχετικοῦ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα, τὸ ὁποῖο ἐπιμελήθηκε καὶ παρουσίασε ὁ κ. Λουκᾶς Παναγιώτου, Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Ὁ Λόγος» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τὸ πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου περιελάμβανε καὶ ἔντεχνο μουσικὸ μέρος μὲ τραγούδια τῆς «Ρωμηοσύνης» ἀπὸ τὴν κ. Ἀντιγόνη Κατσούρη, Πρεσβυτέρα, Μουσικὸ – Συμβολαιογράφο καὶ τὴν Ὀρχήστρα της.

Στὸ μεσημεριανὸ διάλειμμα παρετέθη γεῦμα σὲ ὅλους τους παρευρισκομένους καὶ στὴν λήξη τοῦ συνεδρίου τοὺς διανεμήθηκε ὡς Εὐλογία ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου τὸ διπλὸ CD μὲ τὰ «Ἐγκώμια εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου». Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Συνέδριο ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν εὐχαριστήριο χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»

ngg_shortcode_1_placeholder
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ”

2o Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης

τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

“Ρωμηοσύνη”

«Ἅγιοι Τόποι καὶ Ρωμηοσύνη»

Κυριακὴ 30 Μαΐου 2010

Ἀμφιθέατρον τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν,
ὁδὸς Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10:30 π.μ. – 11:30 π.μ.
Προσέλευση – Ἐγγραφὲς Συνέδρων

11:30 π.μ.
Ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου

Ἐναρκτήριος Λόγος:
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλος Γ΄

Χαιρετισμός:
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος,
κ.κ. Ἱερώνυμος

Χαιρετισμός:
Πέτρος Κυριακίδης, Διαχειριστὴς Μ.Κ.Ο. “Ρωμηοσύνη”

Χαιρετισμός:
Ἰωάννης Κογκούλης,
Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

12:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Α΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Φώτιος Δημητρακόπουλος
Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς, Μεταβυζαντινῆς Φιλολογίας
καὶ Παλαιογραφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

«Οἱ Ἅγιοι Τόποι στὴ ρωμαίικη Φιλολογία»
Μαρία Μαντουβάλου, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νεοελληνικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

«Συγκριτικὴ Ψυχολογία τῶν πολιτισμῶν Ἰουδαιοχριστιανικοῦ καὶ Ρωμαϊκοῦ»
Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς
Ψυχολογίας τῆς Θρησκείας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

«Ὁ Πανάγιος Τάφος στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης»
Ἐμμανουὴλ Βαρβούνης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Λαογραφίας τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

«Ἀραβικὸς πολιτισμὸς καὶ ποιά ἑλληνικὰ γράμματα;»
Ἑλένη Κονδύλη Μπασούκου, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρκικῶν καὶ Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

«Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο Καισαρείας. Ὁ Αὐτοκράτωρ ὡς θεμελιωτὴς τῆς Ρωμηοσύνης»
Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, Θεολόγος ΜΑ – Φιλόλογος,
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Συζήτηση

Ἔντεχνο Μουσικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν Ἀντιγόνη Κατσούρη, Πρεσβυτέρα, Μουσικὸ – Συμβολαιογράφο

Α΄ Μέρος προβολῆς ντοκιμαντὲρ γιὰ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα
Λουκᾶς Παναγιώτου
Γενικὸς Διευθυντὴς Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Ὁ Λόγος»
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

14:00 μ.μ. – 16:30 μ.μ. Γεῦμα πρὸς τιμὴν τῶν κκ. Συνέδρων

16:30 μ.μ. – 18:30 μ.μ.
Β΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Γεωργία Ξανθάκη – Καραμάνου
Πρόεδρος & Καθηγήτρια Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν
& Πολιτισμικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ οἱ ἱστορικές του προεκτάσεις»
Ἀγαμέμνων Τσελίκας, Διδάσκων Παλαιογραφίας Πανεπιστημίου Πατρῶν
Προϊστάμενος Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου Μ.Ι.Ε.Τ.

«Ἡ “Ρωμηοσύνη” στὸ ποίημα τοῦ Δασκαλογιάννη»
Δημήτριος Καλομοιράκης, Ἀρχαιολόγος, Τμηματάρχης
στὴ Διεύθυνση Ἐθνικοῦ Ἀρχείου Μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ

«Παρατηρήσεις στὸ βίο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Χοζοβιώτη»
Βασίλειος Κατσαρός, Καθηγητὴς τῆς Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς (Βυζαντινῆς) Φιλολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Ρωμιοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἅγιοι Τόποι»
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Διον. Δράγας,
Καθηγητὴς Πατρολογίας Θεολ. Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ, Βοστώνη

«Ἡ παρουσία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στὸ διαδίκτυο»
Δρ. Χρίστος Θ. Νικολάου
Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» καὶ τοῦ «Παντοκράτωρ»

Συζήτηση

Ἔντεχνο Μουσικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν Ἀντιγόνη Κατσούρη, Πρεσβυτέρα, Μουσικὸ -Συμβολαιογράφο

Β΄ Μέρος προβολῆς ντοκιμαντὲρ γιὰ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα
Λουκᾶς Παναγιώτου
Γενικὸς Διευθυντὴς Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Ὁ Λόγος»
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Χαιρετισμὸς τοῦ Συνεδρίου καὶ λήξη αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, κκ. Θεόφιλου τοῦ Γ΄

Γενικὴ εὐθύνη Συνεδρίου
Δρ Χρίστος Θ. Νικολάου
Σύμβουλος τῆς Μ.Κ.Ο. “Ρωμηοσύνη”
Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου
Θεολόγος ΜΑ – Φιλόλογος PhD Φιλοσοφίας
Ἀναπληρώτρια Διαχειρίστρια τῆς Μ.Κ.Ο. “Ρωμηοσύνη”

Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ Συνεδρίου:
Φώτιος Δημητρακόπουλος, Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν / Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»

Θεοδόσης Πελεγρίνης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Καθηγητὴς Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικῶν – Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τῆς Ψυχολογίας τῆς Θρησκείας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν / Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ Συνεδρίου
Εἰρήνη Μαθιοῦ, Παναγιώτης Διακουμής, Ἄγγελος Γαζέτας

Τό Συνέδριο θά ἀναμεταδίδεται ἀπευθείας
ἀπὸ τὸ Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIGITIZE-IT

Λόγω τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ τῶν θέσεων ἡ εἴσοδος γίνεται μόνο κατόπιν προσκλήσεως.

Σχετικοὶ Σύνδεσμοι

“Παντοκράτωρ”: www.pantocrator.gr
Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας
Ἑταιρεία ψηφιακῆς ὑποστήριξης:  ISBS Hellas
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 10ῆς /23ης Ἀπριλίου 2010, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό Γραφεῖον Αὐτοῦ τόν Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Δρ. Χρῖστον Νικολάου καί τήν Ἀναπληρώτριαν Διαχειρίστριαν τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Δρ. Αἰκατερῖναν Διαμαντοπούλου. Οὗτοι συνωδεύοντο ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρείας Πληροφορικῆς ISBS κ. Δημητρίου Μακρῆ μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ δ/δος Εἰρήνης Βλάχου. Παρόντες εἰς τήν συνάντησιν ἦσαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, Γέρων Δραγουμᾶνος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, Πρόεδρος τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Κατ’ ἀρχήν ὁ Δρ. Νικολάου ἐπαρουσίασε τάς παραμέτρους τῆς λειτουργίας τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς πύλης εἰδησεογραφίας αὐτοῦ, μέ ἐπικέντρωσιν εἰς τά παραρτήματα ἀραβικῆς καί ἀγγλικῆς ἐκδόσεως καί ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον διά τήν προγραμματιζομένην ἔναρξιν δημοσιοποιήσεων συνοδευτικῶν ἐκπομπῶν video εἰς τάς εἰδήσεις.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀναπτύξεως τῆς ἀραβικῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἱστοχώρου, καί ἐνημέρωσε τόν Δρ. Νικολάου διά τήν ἔνταξιν εἰς τό δυναμικόν τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ἱστοχώρου ἑνός νέου ἀραβοφώνου στελέχους πρός τοῦτο.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, ὁ καί καθ’ ὕλην ἁρμόδιος τῆς ἐπισήμου εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου διεβεβαίωσε διά τήν περαιτέρω ἐπιτάχυνσιν τῶν διαδικασιῶν μεταφράσεως τῶν εἰδήσεων εἰς τήν Ἀγγλικήν, μέσῳ πρός τοῦτο ἐντεταλμένου στελέχους.

Ἀκολούθως ὁ Δρ. Νικολάου ἀνέπτυξε ἀναλυτικῶς τό πλῆθος τεχνικῶν καί ὀργανωτικῶν παραμέτρων, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν τήν ὑλοποίησιν τῶν δύο νέων διαδικτυακῶν ἐγχειρημάτων, ἤτοι τοῦ Ράδιο-Ρωμηοσύνη καί τοῦ Ρωμηοσύνη TV. Τά ἀνωτέρω ἐγχειρήματα εὑρίσκονται εἰς προκεχωρημένην φάσιν ὑλοποιήσεως μέσω τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», τῇ εὐγενεῖ χορηγίᾳ τοῦ Διαχειριστοῦ αὐτῆς κ. Πέτρου Κυριακίδη καί τῇ εὐγενεῖ συνδρομῇ τῆς Ἑταιρείας ISBS ἡ ὁποία ἑδρεύει στά Ἰωάννινα.

Ἀκολούθως ἡ Ἀναπληρώτρια Διαχειρίστρια τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ( www.romiosini.org.gr) Δρ. Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου ἐπαρουσίασε τά ἔργα τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» καί ἐτόνισε τάς ἐπικειμένας δραστηριότητας αὐτῆς:

Α. Τήν συμμετοχήν τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» εἰς τήν ἔκθεσιν «Ὀρθοδοξία», ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν εἰς τό Ζάππειον Μέγαρον Ἀθηνῶν, ἀπό 16ης ἕως 19ης Μαΐου τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Β. Τό 2ον Διεθνές Συνέδριον τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» μέ θέμα: «Ἅγιοι Τόποι καί Ρωμηοσύνη», τό  ὁποῖον θά λάβῃ χώραν τήν Κυριακήν 30ήν Μαΐου τοῦ τρέχοντος ἔτους εἰς τό Πολεμικόν Μουσεῖον Ἀθηνῶν.

Γ. Ἀνεφέρθη ἐπίσης καί εἰς τό ἐπικείμενον προσκύνημα τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ἀπό 3ης ἕως 13ης Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τά ἔργα τῆς Διευθύνσεως Ἱστοχώρου καί τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» τοῦ Πατριαρχείου, ηὐχήθη ἐγκαρδίως ὑπέρ τῆς αἰσίας ἐκβάσεως αὐτῶν καί ἀνεκοίνωσε τήν παρουσίαν Του εἰς τό ἐπικείμενον Συνέδριον τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» εἰς Ἀθήνας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder
2Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στελέχη του Πατριαρχείου θά συμμετάσχουν στή 2η Ἡμερίδα Παιδείας καί Τεχνολογίας μέ θέμα «Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία στήν Κύπρο: Ὅραμα καί στόχοι», πού θά λάβει χῶρα στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου www.euc.ac.cy στή Λευκωσία, τό Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010. Τήν Ἡμερίδα διοργανώνει τό Πολιτισμικό Σπουδαστήριο Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης Κύπρου  www.agiosnikolaosengomis.com

Στό πλαίσιο τῆς Ἡμερίδας, θά διοργανωθεῖ παράλληλα Ἐργαστήρι γιά νέους μέ θέμα «Περιήγηση στό Ὀρθόδοξο Διαδίκτυο», τό ὁποῖο θά συντονίσει ὁ Δρ. Χρίστος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής τῶν Ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info καί www.romiosini.org.gr

Στό πλαίσιο αὐτό ἡ κ. Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, Θεολόγος ΜΑ – Φιλόλογος PhD Φιλοσοφίας, Ὑπεύθυνη Ὑλικοῦ τοῦ ἐπισήμου Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Ἀναπληρώτρια Διαχειρίστρια τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» θά παρουσιάσει διαδικτυακά τήν Πατριαρχική Σχολή τῆς Σιών τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας μπορεῖτε νά τό μελετήσετε πατῶντας ἐδῶ.

Ἐκ τῆς Γραμματείας του Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ – ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀναβάθμιση  τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info γιὰ τὸ 2009, μὲ τὴν προσθήκη νέου πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὰ Πανάγια προσκυνήματα, καθὼς  καὶ τὴν ἐπικαιροποίηση τῶν στοιχείων ἐπικοινωνίας.

Ἐπιπλέον ὁλοκληρώθηκε ἡ οἰκοδόμηση τῆς Πύλης Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, en.jerusalem-patriarchate.info ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἐν πρώτοις στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἀγγλικὴ καὶ ἀραβικὴ της έκδοση.

Ἐπίσης ἔγινε ἡ σύνδεση τοῦ Ἱστοχώρου μὲ τὸ Γραφεῖο Προσκυνητῶν, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ πρὸς ἐνημέρωση τῶν προσκυνητῶν Δευτέρα ἕως καὶ Σάββατο 09:00-14:00, μὲ τηλέφωνο ἐπικοινωνίας +972-2-6278356 καὶ ὑπεύθυνη τὴν κυρία Ἐλισσάβετ Τρυπάκη.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ἱστοχώρου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀναβάθμιση  τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info γιὰ τὸ 2009, μὲ τὴν προσθήκη νέου πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὰ Πανάγια προσκυνήματα, καθὼς  καὶ τὴν ἐπικαιροποίηση τῶν στοιχείων ἐπικοινωνίας.

Ἐπιπλέον ὁλοκληρώθηκε ἡ οἰκοδόμηση τῆς Πύλης Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, en.jerusalem-patriarchate.info ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἐν πρώτοις στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἀγγλικὴ καὶ ἀραβικὴ της έκδοση.

Ἐπίσης ἔγινε ἡ σύνδεση τοῦ Ἱστοχώρου μὲ τὸ Γραφεῖο Προσκυνητῶν, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ πρὸς ἐνημέρωση τῶν προσκυνητῶν Δευτέρα ἕως καὶ Σάββατο 09:00-14:00, μὲ τηλέφωνο ἐπικοινωνίας +972–2-6278356 καὶ ὑπεύθυνη τὴν κυρία Ἐλισσάβετ Τρυπάκη.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ἱστοχώρου
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 14ης -20ῆς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Τήν Τρίτην, 2αν/15ην Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν ἐξ Ἰορδανίας Ἑλληνορθόδοξον διάσημον καρδιοχειρουργόν ἰατρόν κ. Νταούντ Χανανῆε. Οὗτος εἶναι ὁ πρῶτος ἐπιχειρήσας ἐγχείρησιν ἀνοικτῆς καρδίας εἰς Μέσην Ἀνατολήν τό 1970 ὡς ἰατρός στρατιωτικοῦ νοσοκομείου. Οὗτος συνεζήτησε μετά τοῦ Μακαριωτάτου θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν ὑγιείαν τοῦ ἀνθρώπου καί θέματα ἀγαθῶν σχέσεων τοῦ ἀραβοφώνου ποιμνίου μετά τοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν καί εἰς τήν  σύζυγον αὐτοῦ χρυσοῦν σταυρόν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τήν κ. Μax Merav, στέλεχος τοῦ  Van Leer Jerusalem Institute, συνοδευομένην ὑπό ὁμάδος φωτογράφων, μελετητῶν τῆς Ἱστορίας τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἁγίας Γῆς, οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν καί ἤκουσαν παρά τοῦ Μακαριωτάτου περί τοῦ πνευματικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὡς πνευματικοῦ καθιδρύματος, ὑπηρετοῦντος θρησκευτικούς καί μόνον σκοπούς διά μέσου τῶν αἰώνων. «Ἡμεῖς ἀπό τοῦ 7ου αἰ. καί ἑξῆς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εὑρισκόμεθα οὐχί εἰς διάλογον μετά τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλά εἰς συμβίωσιν».

«Οἱ ὀπαδοί τῶν τριῶν θρησκευμάτων», ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος,  «πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν. Ὁ ἐκ Νεαπόλεως Ἰουστῖνος, ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς, κάμνει λόγον περί τοῦ σπερματικοῦ λόγου, δηλαδή τοῦ λόγου, ὁ ὁποῖος ἐμπεριέχει σπέρματα ἀληθείας, εὑρισκόμενα εἰς ἑκάστην θρησκείαν. Ἡ Ἱερουσαλήμ ἔχει τό στοιχεῖον τοῦτο, τό πολυ-πολιτισμικόν καί πολυ-θρησκευτικόν, τό ὁποῖον γίνεται κατατανοητόν, ἐάν δέν προσπαθῶμεν νά τό ἐκλογικεύομεν. Τοῦτο τό στοιχεῖον ἀπεικονίζεται εἰς τάς τελετάς τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς π.χ. εἰς τό φωτογραφικόν λεύκωμα, τό ὁποῖον ἐδημιούργησε διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡ Ἰουδαία φωτογράφος κ. Gali Tibbon, τιτλοφορούμενον: «Ἱερουσαλήμ, ὁ Ὀμφαλός τῆς Γῆς». Ἡ Ἱερουσαλήμ προτρέπει ἡμᾶς νά βλέπωμεν τήν κοινήν ἀνθρωπίνην ἡμῶν φύσιν. Ἡ Ἱερουσαλήμ φέρει εἰς συνάντησιν τούς ὀπαδούς τῶν τριῶν διαφορετικῶν  μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Εἰς τοῦτο συντελοῦν καί αἱ προσπάθειαι τοῦ “Council of the Religious Institutions of the Holy Land” καί ἡ συνεργασία μεταξύ τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Παρά ταῦτα, τήν εἰκόνα ταύτην τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς ἀνοικτῆς πόλεως εἰς πάντας τούς θρησκευομένους καί ἀναζητοῦντας τήν ἀλήθειαν, ἐπισκιάζει ἡ δυσχερής πολιτική κατάστασις».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐπίσκεψιν τοῦ Καρπαθο-Ρώσου ἱερέως π. Νεκταρίου Τρεβίνο, ὑπαγομένου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Οὗτος ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν ἵδρυσιν Θεολογικῆς Σχολῆς εἰς Η.Π.Α ὑπό τῶν Καρπαθορώσων. «Τοῦτο τό αἴτημα», εἶπεν αὐτῷ ὁ Μακαριώτατος «ἀπαιτεῖ, ὡς εἶναι αὐτονόητον,  μεγάλην οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν». Ὁ ἱερεύς παρεδέχθη τοῦτο, ἀλλά εἶπεν ὅτι ὑπάρχει μία μόνον Θεολογική Σχολή εἰς τήν  Ἀρχιεπισκοπήν Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς. Ὁ προτείνων τοῦτο ἱερεύς, π. Νεκτάριος, ἀπόστρατος τοῦ Τμήματος Ἀεροπορίας τοῦ Ἀμερικανικοῦ Στρατοῦ, θά εἶναι ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς. Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε ἀπό τόν ἱερέα νά προσκομίσῃ συστατήριον παρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δι’ ἔναρξιν ἐπιστημονικῆς συνεργασίας μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν προώθησιν τοῦ ἔργου τῆς ἱδρύσεως τοῦ Πανεπιστημίου τούτου.

Τήν Τετάρτην, 3/16-9-2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα ἀλεξιπτωτιστῶν ἐκ Σερβίας, ὧν ἡγεῖτο ὁ εἰς Ἱερουσαλήμ μετεκπαιδευόμενος Σέρβος ἱερομόναχος π. Ἰωάννης. Εἰς τούτους ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς θρησκευτικῆς ἁγίας καί ἀνοικτῆς πόλεως, περί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί περί τοῦ  ἑνοποιοῦ ρόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀναμέσον τῶν ὀρθοδόξων ἐθνῶν.

Τήν Παρασκευήν,  5/18-9-2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Μητροπολίτην Κιέβου κ. Βλαδίμηρον μεθ’ ὁμάδος τριάκοντα ἱερέων καί πεντακοσίων προσκυνητῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε τόν Μητροπολίτην καί τούς προσκυνητάς, λέγων εἰς αὐτούς ὅτι καθίστανται θεωροί πνευματικῶς τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, τῶν σωτηριωδῶν γεγονότων τῆς πίστεως ἡμῶν, εἰς τούς Τόπους,  εἰς τούς ὁποίους αὐτά ἐφανερώθησαν, ἀπό τοῦ Ὄρους Σινᾶ, ἔνθα ὁ Θεός ἐνεφανίσθη εἰς τόν Μωϋσῆν διά συμβόλων, ἕως καί τοῦ Ὄρους Θαβώρ, ἔνθα ὁ Χριστός ἐφανέρωσεν Ἑαυτόν εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ διά τοῦ ἀκτίστου φωτός τοῦ θείου προσώπου Αὐτοῦ. Φύλαξ τῶν τόπων καί τῶν γεγονότων τούτων ἔχουν καταστῆ ἀνέκαθεν διά μέσου τῶν αἰώνων τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἐθνῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε τήν ἀνάγκην ἑνότητος τῆς πίστεως ἡμῶν, ὑπαρχούσης εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί ἐπίσης τήν ἀνάγκην διοικητικῆς ἐκκλησιαστικῆς Ὀρθοδόξου ἑνότητος. Ἡ ὑπόστασις καί ἡ δομή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προσφέρει τό πλαίσιον θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς ἀσθενείας, τῆς ἀδυναμίας καί τῆς ἀστοχίας αὐτοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἁμαρτία. Τήν θεραπείαν ταύτην προσφέρει ἰδιαιτέρως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν γῆν διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς αὐτούς νά ἔχουν βαθεῖαν τήν ἐμπειρίαν ταύτην  τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους κατά τάς ἡμέρας ταύτας.

Ὁ Ἅγιος Κιέβου συνωδεύετο καί ὑπό ὁμάδος μοναζουσῶν, αἱ ὁποῖαι ἔψαλαν ἐν χορῳδίᾳ τούς ὕμνους τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πρός τήν Θεοτόκον: «Χαῖρε Νύμφη, Ἀνύμφευτε». Τό μεταμεσονύκτιον τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης Κιέβου μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Κατόπιν ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα 50 Ἑλλήνων προσκυνητῶν ἐκ τῆς συνοικίας Διονύσου τῶν Ἀθηνῶν, τούς ὁποίους συνώδευεν ὁ π.  Μᾶρκος Μανώλας, ὑπεύθυνος διά τήν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος». Ὁ π. Μᾶρκος συνωδεύετο ὑπό ὁμάδος ἱερέων καί ἱεροψαλτῶν,  οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν εἰς τόν Μακαριώτατον τό «Πολυχρόνιον» Αὐτοῦ.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖον αὐτοῦ τόν Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἰατρόν Δρ. Χρῖστον Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσεν Αὐτόν διά τήν ἀρξαμένην διαδικασίαν ἀναβαθμίσεως τοῦ τεχνικοῦ μέρους τῆς Ἱστοσελίδος, ἡ ὁποία θά ὁλοκληρωθῇ συντόμως, οὕτως ὥστε νά γίνῃ εὐκολωτέρα εἰς τήν χρῆσιν, περισσότερον ἐνημερωτική καί νά καθιστᾷ, μέ τήν προγραμματιζομένην εἰσαγωγήν βίντεο,  ἀμεσωτέραν τήν παρουσίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό διαδίκτυον. Ἐπίσης ὁ κ. Νικολάου ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον ὅτι θά προστεθοῦν εἰς τό ἄλμπουμ ὀπτικῶν «πανοραμάτων» καί ἄλλα προσκυνήματα, ὅπως π.χ. τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν μεγάλην προσφοράν, τήν ὁποίαν ἐπιτελεῖ ἡ ἱστοσελίδα μας εἰς τόν τομέα τῆς ἐνημερώσεως, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐπιτυχῆ λειτουργίαν τῆς ἱστοσελίδος καί τήν ἤδη ὑπάρχουσαν ἀναβάθμισιν, ἡ ὁποία συνετελέσθη εἰς τρεῖς διαφορετικάς γλώσσας. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος προέτεινεν εἰς τόν κ. Νικολάου νά ξεκινήσῃ μίαν προσπάθειαν ἐνημερώσεως τῶν χρηστῶν τοῦ ἱστοχώρου διά θέματα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ποιμνίου εἰς ἀγνώστους διά τό εὐρύ κοινόν περιοχάς, αἱ ὁποῖαι ὑπάγονται εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς ὅλην τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder