ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ.

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 19ην Μαΐου, 2014, θά μεταφερθῇ, δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων, τό Ἃγιον Φῶς, πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί θά λάβῃ χώραν ἐπίσημος ὑποδοχή εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος ὣραν 18.30, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου καί ἂλλων ἐπισήμων καί πιστῶν.

Τό Ἃγιον Φῶς θά συνοδεύσουν ἐξ Ἱεροσολύμων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, Ἒξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ καί ὁ ὁρισθείς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερώνυμος, οἱ ὁποῖοι ἐν συνεχείᾳ θά τό μεταφέρουν εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. κ. Χρυσόστομον καί ἀκολούθως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ συγκροτήματος τῆς Ἐξαρχίας, (πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ 4) διά νά διανεμηθῇ ἐκεῖθεν, περί ὣραν 20.00, εἰς τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς πιστούς.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐξαρχίας.

Τηλέφωνα: 99220090 καί 22670626,

Τηλεομοιότυπον, 22670627.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩι ΠΑΝΙΕΡΩι ΝΑΩι ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2014.

Αἱ εἰς τό κάτωθι πρόγραμμα ἀναγραφόμεναι ὧραι, ἀναφέρονται εἰς ΩΡΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ὁποία συμπίπτει μέ τήν ΩΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ.

Ἀπό 30ῆς Μαρτίου /12ης Ἀπριλίου  ἕως  7ης /20ῆς Ἀπριλίου.

 

Σάββατον τῶν Βαΐων:  -Ὁ Ἑσπερινός: 3.00 μ.μ.

 

Κυριακή τῶν Βαΐων:

-Ἡ θεία Λειτουργία: 8.00 π.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων: 6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Δευτέρα:

-Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9.00 π.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων: 6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη:

-Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί τοῦ  Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9.00 π.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων: 6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη:

-Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10.00 π.μ.

 

Μεγάλη Πέμπτη:

-Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου: 6.30 π.μ.

-Ἡ τελετή τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος: 9.00 π.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή:

-Αἱ Βασιλικαί Ὥραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9.00 π.μ.

-Ὁ Ἑσπερινός: 3.00 μ.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία  τοῦ Ἐπιταφίου: 11.00 μ.μ.

Μέγα Σάββατον:

-Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός: 1.00 μ.μ.

-Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12 μεσάνυκτα

 

Κυριακή τοῦ Πάσχα:

-Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως (Αγάπη): 1.00 μ.μ.

 

Ἐκ τῆς Τελεταρχίας.

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩι ΝΑΩι ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ – 2014

Αἱ εἰς τό κάτωθι πρόγραμμα ἀναγραφόμεναι ὧραι, ἀναφέρονται εἰς ΩΡΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ὁποία συμπίπτει μέ τήν ΩΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ.

Ἀπό 31ης Μαρτίου/13ης Ἀπριλίου  ἕως  8ης /21ης Ἀπριλίου 2014

Κυριακή τῶν Βαΐων:

-Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: 5.00π.μ.

-Ἑσπερινός:3.30μ.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων: 6.15μ.μ.

 

Μεγάλη Δευτέρα:

-Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων: 5.00 π.μ.

-Μέγα Ἀπόδειπνον: 3.30 μ.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων: 6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη:

-Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων: 5.00 π.μ.

-Μέγα Ἀπόδειπνον: 3.30μ.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων: 6.15μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη:

-Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων: 5.00 π.μ.

-Μικρόν Ἀπόδειπνον & Εὐχέλαιον: 5.00 μ.μ.

 

Μεγάλη Πέμπτη:

-Ἀκολουθία καί Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: 4.30 π.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή:

-Ἡ Ἀκολουθία τῶν  Μεγάλων Ὡρῶν: 8.00 π.μ.

-Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: 6.30μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον:

-Ὧραι καί Λειτουργία  τοῦ Μεγ. Βασιλείου: 8.00 π.μ.

 

Θεῖον Πάσχα:

-Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυστοστόμου:  1.10 π.μ.

 

Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα:

-Ἡ θεία Λειτουργία : 7.00 π.μ.

 

Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί οἱ ἐπαγγελματίες δημοσιογράφοι μποροῦν νά ἐγγραφοῦν στή ὑπηρεσία ἂμεσης ἐνημέρωσης τῆς Πύλης Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου μέσω τῆς ὀποίας ἀποστέλλεται αὐτοματοποιημένο ἠλεκτρονικό μήνυμα (email) γιά κάθε νέο δημοσίευμα.

Γιά τήν ἐγγραφή στή λίστα χρειάζεται να ἀποσταλεῖ σχετικό αἲτημα στό news@jerusalem-patriarchate.info μέ τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» καί μέ περιεχόμενο τοῦ μηνύματος τά πλήρη στοιχεία ἐπικοινωνίας τοῦ αἰτοῦντος.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἡ Κεντρική Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου www.jerusalem-patriarchate.info τελεῖ ὑπό ἐκ θεμελίων ἀνοικοδόμηση.

Ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας (jerusalem-patriarchate.info/ ) καί ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τοῦ Πατριαρχείου (www.radio.jerusalem-patriarchate.info/gr )  συνεχίζουν κανονικά τή λειτουργία τους.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΟΧΘΑΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εὑρίσκεται εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά συντηρῇ καί νά ἀνακαινίζῃ τήν κατά τόν πόλεμον τοῦ 1967 ἡμι-καταστραφεῖσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου παρά τόν τόπον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Τήν οἰκονομικήν ἐπιχορήγησιν τοῦ ἔργου τούτου ἔχει ἀναλάβει τῇ εὐλογίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνατοτήτων αὐτοῦ ὁ ἡγούμενος τοῦ Σαρανταρίου ὄρους Ἀρχιμανδρίτης π. Γεράσιμος.

Τήν ἀρχιτεκτονικήν ἐποπτείαν τοῦ ἔργου τούτου ἔχει ἀναλάβει ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δρ. Θεοδόσιος Μητρόπουλος, τοῦ ὁποίου καί ἀναρτᾶται ἡ μελέτη αὕτη περί τῆς Μονῆς, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://jerusalem-patriarchate.info/2013/08/16/9167

Πᾶς ἐπιθυμῶν νά συμβάλῃ εἰς τό ἔργον τῆς ἀνοικοδομήσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου καλεῖται νά ἐπικοινωνήσῃ μέ τήν Ἀρχιγραμματείαν ἤ την Διεύθυνσιν Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.

Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος
E-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info
Τηλέφωνον: +972-26285636
Τηλεομοιοτυπικόν : +972-26282048

Dr Χρίστος Θ. Νικολάου
Γενικός Διευθυντής τῆς Διεύθυνσης Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου
E-mail: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ Κεντρικὴ Ἰστοσελίς, ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας καὶ ὁ Δικτυακὸς Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ᾠκοδομήθησαν καὶ λειτουργοῦν δὶ΄ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου (Συνοδός. ΙΣΤ’ 10-10-2006 και  Σύνοδος ΝΔ’ 20-04-2010) καὶ ὑπάγονται στην Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Διεύθυνσης Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ὁ Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου  ὁ ὁποῖος ὑπάγεται διοικητικῶς εἰς τὴν Α. Θ. Μακαριότητα τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ Θεόφιλο Γ’.

 

Διεύθυνσις Διαδικτύου:

Γενικός Διευθυντής : ὁ Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου

Τηλ. +972-25677830 E-mail: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

Γραμματειακὴ ὑποστήριξις: ἡ κ. Εἰρήνη Γεούργα

E-mail: info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. +972-25792659

 

Κεντρικὴ Ἰστοσελίς: www.jerusalem-patriarchate.info

Ὑπεύθυνος περιεχομένου ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Γραμματειακὴ ὑποστήριξις: ἡ κ. Εἰρήνη Γεούργα

E-mail: info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. +972-25792659

 

Πύλη Εἰδησεογραφίας: en.jerusalem-patriarchate.info

Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί τοῦ συνοδευτικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Γραμματειακή ὑποστήριξις, ἐπιμέλεια κειμένων καί τοῦ συνοδευτικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: ἡ Δόκιμος Εὐανθία Χατζηκώστα.

Τηλ & Fax +972-26284882 E-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info

 

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου:

Ἀραβική: ὁ κ. Σάντι Χσιεμπούν. E-mail: website.ar@jerusalem-patriarchate.info

Ρωσική: Ἡ Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο. E-mail: website.ru@jerusalem-patriarchate.info

Ἀγγλική: Ἡ κ. Δέσποινα Πυρκεττή. E-mail: website.en@jerusalem-patriarchate.info

 

Ραδιοφωνικός Σταθμός:  www.radio.jerusalem-patriarchate.info/gr

Ὑπεύθυνος προγράμματος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Τεχνική καί γραμματειακή ὑποστήριξις: Ἡ κ. Εἰρήνη Γεούργα

Τηλ. +972-25792659 E-mail: info@jerusalem-patriarchate.info

 

Χορηγς τεχνικς ποστηρίξεως τς Διευθύνσεως Διαδικτύου:

ἡ Ἑταιρεία ISBS Hellas. Ἰστοσελίς: www.isbs.gr  E-mail: info@isbs.gr

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ραδιοφωνικός Σταθμός τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἱδρύθηκε μέ βάση τήν ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπ’ ἀριθμόν ΝΔ’ / 20-04-2010 καί ὑπάγεται ὀργανωτικά στήν Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.

Το πρόγραμμα των προσεχών ζωντανών ραδιοφωνικών ἀναμεταδόσεων αναρτάται στόν σύνδεσμο:  www.radio.jerusalem-patriarchate.info/gr

Οἱ ραδιοφωνικοί σταθμοί πού ἐπιθυμοῦν νά ἀναμεταδίδουν ζωντανά τίς ἀκολουθίες ἀπό τόν Φρικτό Γολγοθά, τόν Πανάγιο Τάφο καί τόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως, γιά τή λήψη τῆς σχετικῆς ἀδείας καί τῆς ἀναγκαίας πρός τοῦτο τεχνικῆς ὑποστηρίξεως παρακαλοῦνται ὂπως ἐπικοινωνήσουν μέ τό

Γραφείο Ραδιοφώνου τοῦ Πατριαρχείου
E-mail: radio@jerusalem-patriarchate.info
Τηλ. +972-25792659

 

Γιά νά συνδεθείτε μέ τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐπιλέξετε ἕναν ἀπό τοὐς ἀκόλουθους τρόπους ἀκρόασης:

Γιά ἀκρόαση μέσω κινητών τηλεφώνων:

Ἡ τεχνική υποστήριξη τοῦ ἐγχειρήματος ἀποτελεῖ εὐγενῆ χορηγία τῆς ἑταιρείας ISBS Hellas

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
MOBILE RADIO LISTENING

 


 

:: Replace Me with your app name ::

Android

Black Berry

iPhone :: iPad :: iPod

Symbian


// ————————————————————————-//

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἀνακοινοῦται ὅτι κατά ἀπό τήν 1η ἐώς καί την 4η Μαΐου τρέχοντος ἔτους θά ἐκτελεσθοῦν ἐργασίες ἀναβάθμισης τῶν διακομιστῶν τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου. Κατά τό διάστημα αὐτό ἐνδεχομένως νά τεθοῦν προσωρινά ἐκτός λειτουργίας τόσο ὁ Κεντρικός Ἱστοχῶρος τοῦ Πατριαρχείου www.jerusalem-patriarchate.info ὅσο καί ἡ Ἐπίσημη Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου en.jerusalem-patriarchate.info.

 Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου