ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 πό 10ης / 23ης πριλίου ως 18ης Ἀπριλίου / 1ην Μαΐου 2016

 

Σάββατον τοῦ Λαζάρου:

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ. *

 

Κυριακή τῶν Βαων:

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία: 8 π.μ. *

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15 μ.μ. *

Μεγάλη Δευτέρα:

Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ. *

 

Μεγάλη Τρίτη:

Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου:6.15 μ.μ. *

 

Μεγάλη Τετάρτη

Λειτ. Προηγιασμένων ἐπί τοῦ Φρικ. Γολγοθᾶ: 9 π.μ.                   

 

Μεγάλη Πέμπτη

Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου  ἐν τῷ  Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου: 6.30 π.μ.

Ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος: 9 π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ. *

 

Μεγάλη Παρασκευή

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10. π.μ.

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ. *

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 9. μ.μ.

 

Μέγα Σάββατον     

Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός 1. μ.μ.

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12 μεσάνυκτα

 

Κυριακή το Πάσχα

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως: 1 μ.μ. *

 

* Ἡ Ἀκολουθία θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τόν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.radio.jerusalem-patriarchate.info

 

Τελετάρχης τν Πατριαρχείων

ρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩ ΝΑΩ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

Ἀπό 11ης/24ης   Ἀπριλίου ἕως 19ην Ἀπριλίου/2αν Μαΐου 2016

Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ.

Κυριακή τῶν Βαΐων:

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: 5 π.μ.

Ἑσπερινός: 3.30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

 Μεγάλη Δευτέρα:

Ὧραι καί Ἀκολουθ. Προηγιασμένων Δώρων: 6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:3:30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τρίτη:

Ὧραι καί Ἀκολουθ. Προηγιασμένων Δώρων: 6.30 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον:3:30 μ.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Τετάρτη:

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων:  6:30 π.μ.

Μικρόν Ἀπόδειπνον — Εὐχέλαιον: 5:00 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη:

Ακολουθία καί Λειτουργία Μ. Βασιλείου: 4:30 π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6:15 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή:

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: 6:30 μ.μ.

Μέγα Σάββατον:

Ὧραι και Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου: 8:00 π.μ.

Θεῖον Πάσχα:

Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:1.10 π.μ.

Δευτέρα τοῦ Πάσχα:

Η Θεία Λειτουργία: 8:00 π.μ.

 

Ὁ Τυπικάρης

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἀναβάθμισης τῆς Κεντρικῆς Ἱστοσελίδας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info μέσῳ τῆς ὀποίας ἐνεργοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες νέες ὑπηρεσίες:

1. Προβολή μεγάλου ἀριθμοῦ φωτογραφιῶν ἐκ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τοῦ Πατριαρχείου μέσῳ Facebook καί μέσῳ Dropbox ἀπό ὅπου μπορεῖ νά ἀντιγραφοῦν ἂμεσα στόν ὑπολογιστή σας.

2. Ἂμεση πρόσβαση στό τηλεοπτικό κανάλι τοῦ Πατριαρχείου στό Youtube

3. Πρόσβαση στό ἀρχεῖο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου ὅπου παρέχεται ἡ δυνατότητα ἐλεύθερης λήψης τοῦ συνόλου τῶν διαθεσίμων ἀρχείων στόν ὑπολογιστή σας.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου
ΕΥΧΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Τά στελέχη τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδος, τοῦ διαδικτυακοῦ ραδιοφώνου καί τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ τοῦ Πατριαρχείου εὐχαριστοῦν θερμῶς τούς ἀναγνώστας, ἀκροατάς καί θεατάς αὐτῶν διά τό ἐνδιαφέρον αὐτῶν πρός ἐνημέρωσιν περί τοῦ Πατριαρχείου μέσω τῶν ἠλεκτρονικῶν αὐτῶν μέσων, ἐπί ταῖς ἑορταῖς δέ τοῦ Δωδεκαημέρου διαβιβάζουν εἰς αὐτούς ἀπό τοῦ Πανσέπτου καί Θεοδέγμονος Σπηλαίου τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, δι᾽ εἰρηνικά καί χαρμόσυνα Χριστούγεννα, πεφωτισμένα Θεοφάνεια παρά τοῦ Πατρός τῶν Φώτων καί δι’ ἕν Νέον Ἔτος εὐλογημένον παρά τοῦ δι’ ἡμᾶς ἀφάτῳ ἐλέει ἐνανθρωπήσαντος, δημιουργικόν καί καρποφόρον ἐν ὑγιείᾳ πλήρει καί ἐν πάσαις ταῖς οὐρανίοις δωρεαῖς καί εὐλογίαις.

κ τς ρχιγραμματείας.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἀπό τῆς Δευτέρας 24ης Αὐγούστου ἔως καί τῆς Κυριακῆς 20ης Σεπτεμβρίου θά διεξαγάγονται ἐργασίες ἀναβάθμισης τοῦ Κεντρικοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου  www.jerusalem-patriarchate.info καί στίς τέσσερεις ἐκδόσεις του (Ἑλληνικά, Ἀραβικά, Ρωσικά καί Ἀγγλικά).

Κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν ἀναβάθμισης ὀρισμένοι τομεῖς του δέν θά εἶναι ὀρατοί στό κοινό.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ψηφιακή ἐπεξεργασία τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν πού ἔχουν ἀναμεταδοθεῖ ραδιοφωνικά ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, τόν Φρικτό Γολγοθά καί τόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ ἀκολουθίες αὐτές διατείθενται δωρεάν στό κοινό μέσῳ τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στόν τομέα “Ραδιοφωνικός Σταθμός” ἀπό ὅπου καί μπορεῖ νά γίνει ἡ ἀπ’ εὐθείας λήψη τους.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὄτι ὁλοκληρώθηκε ἡ τεχνική ἀναβάθμιση τῆς ἀκρόασης μέσω διαδικτύου τοῦ ραδιοφώνου τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὀποία μπορεῖ νά γίνεται πλέον μέ ὅλα τά προγράμματα διαδικτυακῶν πλοηγῶν (browsers) καί ὅλα τά εἴδη τῶν σύγχρονων κινητῶν τηλεφώνων (smart phones).

Ὑπενθυμίζεται ὄτι τόσο τό πρόγραμμα τῶν ζωντανῶν ἀναμεταδόσεων ὅσον καί ἡ ἀκρόαση τοῦ Ραδιοφώνου γίνονται μέσω τοῦ ἀντίστοιχου τμήματος τοῦ κεντρικοῦ ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στή διεύθυνση www.jerusalem-patriarchate.info

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ Τῼ ΠΑΝΙΕΡῼ ΝΑῼ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΝ Τ ΠΑΝΙΕΡ ΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

πό 26ης Μαρτίου / 8ης πριλίου ως 30ήν Μαρτίου / 13ην πριλίου

2015

Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ.

Μεγάλη Τετάρτη                                                 

Λειτουργία  Προηγιασμένων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ:  9. π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη                  

Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου  ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου:   6.30 π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη              

Ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος:  9. π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη      

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή  

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10. π.μ.

Μεγάλη Παρασκευή   

Ὁ Ἑσπερινός:  3. μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: 9. μ.μ.

Μέγα Σάββατον 

Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός: 1. μ.μ.

Μέγα Σάββατον

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12. μ/ν.

Κυριακή το Πάσχα 

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως: 1. μ.μ.

 

Ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων
Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ Τῼ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚῼ ΝΑῼ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΝ Τ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚ ΝΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

πό 26ης Μαρτίου / 8ης πριλίου ως 31ην Μαρτίου / 14ην πριλίου

2015

Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ.

 

Μεγάλη Τετάρτη  

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων:  6.30 π.μ.

Μεγάλη Τετάρτη

Μικρόν Ἀπόδειπνον — Εὐχέλαιον: 5 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη                         

Ακολουθία καί Λειτουργία Μ. Βασιλείου: 4.30 π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή 

Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ: 8. π.μ.          

Μεγάλη Παρασκευή

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Επιταφίου: 6.30 μ.μ.

Μέγα Σάββατον  

Ὧραι καί Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου: 8. π.μ.           

Θεῖον Πάσχα                     

Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:1.10 π.μ.

Δευτέρα τοῦ Πάσχα   

Η Θεία Λειτουργία: 8. π.μ

 

Ὁ Τυπικάρης

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος.      

 
ΕΞΑΡΧΙΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ EN ΚΥΠΡΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ  ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015.

 

01/04   ΤΕΤΑΡΤΗ

07:00   Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

03/04    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00    Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

04/04   ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ  Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

06:30   ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

18:00   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

05/04   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

06:30   ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

19:00   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

06/04   ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

07:00   Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

19:00   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

07/04   ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

07:00   Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

19:00   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

08/04   ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

07:00   Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

09/04   ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

07:00   ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

18:30   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ

10/04   ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:00   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ

19:00   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ

11/04   ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

07:00   ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

23:00   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΝΥΧΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

24:00   Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

12/04    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

11:00    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

16/04    ΠΕΜΠΤΗ

18:00    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

17/04   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

06:30    ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

18/04    ΣΑΒΒΑΤΟΝ

18:00    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

19/04   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

06:30   ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

22/04    ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00    ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.

23/04   ΠΕΜΠΤΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

06:30   ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

25/04    ΣΑΒΒΑΤΟΝ

18:00    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

26/04   ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

06:30   ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ