ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Τήν Παρασκευήν, 24ην Ὀκτωβρίου / 6ην Νοεμβρίου 2020, ἑπομένην τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως παρεκκλήσιον τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων μετά Μνημοσύνου τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων, ἐνταφιασμένων ἐνταῦθα.

Τῆς θείας  Λειτουργίας καί τοῦ μνημοσύνου προεξῆρξεν ἐν χοροστασίᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, λειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου καί τῶν ἐφημερίων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου π. Φάραχ Μπαντούρ καί π. Χάδερ Μπαράμκη, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών δεξιά ἑλληνιστί καί τοῦ ψάλτου κ. Ἰακώβου Μπετζάλη.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, ἐπεσκέφθη τό παρεκκλήσιον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά προσκύνησιν καί προσευχήν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν καί τό Μνημόσυνον προσηνέχθησαν τα κόλλυβα καί κέρασμα εἰς τήν παρακειμένην αἴθουσαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας