ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 28ης Σεπτεμβρίου /11ης Ὀκτωβρίου 2020 καί εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον ὁ μοναχός Ἀθανάσιος Κουτσουπιᾶς.

Ὁ μοναχός Ἀθανάσιος εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών, μετά δέ τήν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ ἐξ αὐτῆς ἔλαβε τό σχῆμα τοῦ μοναχοῦ καί ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ὡς διακονητής τά τελευταῖα τέσσαρα ἔτη εἰς τό ἐν Βηθλεέμ προσκύνημα τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου.

Τόν μοναχόν Ἀθανάσιον ἐχειροτόνησεν εἰς διάκονον ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, συνῳδά ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί εὐλογίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Τόν χειροτονηθέντα ἐνίσχυσε διά λόγων αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Θεοφύλακτος καί ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν οἱ ἱερεῖς καί οἱ διάκονοι τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου καί τό ἐκκλησίασμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος  Βηθλεέμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας