Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΧΑΔΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΜΚΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ

Τήν 19ην Ἰουνίου /2αν Ἰουλίου 2020, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀπένειμεν εἰς τόν ἱερέα ἐφημέριον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου π. Χάδερ / Γεώργιον Μπαράμκη τό ὀφφίκιον τοῦ Σταυροφόρου, ὡς ἀναγνώρισιν τῆς ἐπιμεμελημένης ἱερατικῆς καί ποιμαντικῆς αὐτοῦ διακονίας καί ὡς ἐνίσχυσιν διά τήν συνέχισιν αὐτῆς.

Ὁ τιμηθείς εὐχαριστῶν εἶπεν, ὅτι διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐνδυναμοῦται, νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.