Η  ΕΟΡΤΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ  ΕΙΣ  ΤΑ  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Τήν  Πέμπτην,  8ην / 21ην  Νοεμβρίου  2019,  ἑωρτάσθη  ἡ  ἑορτή  τῶν  ἁγίων  Ἀρχαγγέλων  Μιχαήλ  καί  Γαβριήλ  εἰς  τήν  Ἱεράν  αὐτῶν  Μονήν,  τήν  κειμένην  ἔναντι  τοῦ  Πατριαρχείου  βορειοδυτικῶς. 

Εἰς  τόν  Ἱερόν  Ναόν  τῆς  Μονῆς  ταύτης  ἐτελέσθη  Ἀρχιερατική  θεία  Λειτουργία,  προεξάρχοντος  τοῦ  Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου  Καπιτωλιάδος  κ.  Ἡσυχίου  καί  συλλειτουργούντων  αὐτῷ  Ἁγιοταφιτῶν  Ἱερομονάχων  καί  διακόνων  καί  προσευχομένου  πιστοῦ  λαοῦ  Ἱεροσολυμιτῶν  καί  εὐλαβῶν  προσκυνητῶν.

Μετά  τήν  θείαν  Λειτουργίαν  ὁ  ἡγούμενος  καί  ἀνακαινιστής  τοῦ  ἱεροῦ  Ναοῦ  τῆς  Μονῆς  Σεβασμιώτατος  Γραμματεύς  τῆς  Ἁγίας  καί  Ἱερᾶς  Συνόδου  Ἀρχιεπίσκοπος  Λύδδης  κ.  Δημήτριος  παρέθεσε  κέρασμα  εἰς  τό  ἡγουμενεῖον.

Ἐκ  τῆς  Ἀρχιγραμματείας