ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΚΤΙΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ

Τήν Τετάρτην, 24ην Ὀκτωβρίου/ 6ην Νοεμβρίου 2019, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου μετά Μνημοσύνου τῶν κτιτόρων τοῦ ναοῦ τούτου καί τῶν ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τό κείμενον μεταξύ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου καί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἐνταφιασμένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων.

Τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Πορφυρίου καί Μελετίου, τῶν Πρεσβυτέρων καί ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ π. Φάραχ / Χαραλάμπους καί π. Χάντερ/ Γεωργίου καί τοῦ π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Εὐλογίου, ψάλλοντος τοῦ δοκίμου Κωνσταντίνου δεξιά ἑλληνιστί καί τῶν ἱεροψαλτῶν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ ἀριστερά ἀραβιστί καί μετέχοντος Ἀραβοφώνου ἐκκλησιάσματος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας