Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν, 24ην Σεπτεμβρίου /7ην Ὀκτωβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης εἰς τό ἐπί τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος παρεκκλήσιον αὐτῆς.

Ἡ Ἁγία Θέκλα, συμφώνως πρός τό Συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας ἠκολούθησε τόν Ἀπόστολον Παῦλον ὡς μαθήτρια αὐτοῦ, ἐκήρυξε τόν Χριστόν καί ἔζησεν ἐν ὁσιότητι καί ἀρετῇ καί ἐκοιμήθη ὑπερῆλιξ  εἰς τό Ἰκόνιον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἐτελέσθη Ἑσπερινός μετ᾽ Ἀρτοκλασίας ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἀρχιμανδρίτου π. Σεργίου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί ἱερέων καί μοναχῶν.

 

Μετά τόν Ἑσπερινόν καί τήν θείαν Λειτουργίαν προσηνέχθη εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί εἰς τό Ἐπιτροπικόν τό κόλλυβον καί κέρασμα οἴνου καί ἄρτου, τῇ φροντίδι τοῦ Τυπικάρη Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας