ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τετάρτην, 12ην/25ην Σεπτεμβρίου 2019, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἔλαβε τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

 

  1. Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλον ὡς Ἀρχειοφύλακα καί Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Διαποιμάνσεως τοῦ Ρωσοφώνου ποιμνίου, παραμένοντος βοηθοῦ τοῦ προσφάτως διορισθέντος Ἀρχιμανδρίτου Ἀρτεμίου.
  2. Διώρισεν ὡς Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον ἐν Μαδηβᾷ τόν Ἀρχιμανδρίτην Ραφαήλ.
  3. Διώρισεν ὡς Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Βορείου Ἰορδανίας τόν Ἀρχιμανδρίτην Βενέδικτον Καγιάλ.
  4. Διώρισεν ὡς Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πρωτοδικείου τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον καί ὡς Ἀναπληρωματικόν μέλος τόν Δραγουμανεύοντα Ἀρχιμανδρίτην Ματθαῖον.
  5. Διώρισεν ὡς Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐφετείου τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρον καί ὡς μέλος τόν Γέροντα Καμαράσην Ἀρχιμανδρίτην Νεκτάριον.
  6. Διώρισεν ὡς Ἐπιστάτην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βασιλείου τόν Γέροντα Καμαράσην Ἀρχιμανδρίτην Νεκτάριον.
  7. Μετωνόμασε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτον εἰς Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Διοκαισαρείας.
  8. Ἀνέθεσε προσωρινῶς εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Πορφύριον καθήκοντα ἐφημερίου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας