ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

Τήν Πέμπτην, 29ηνΜαρτίου /11ην Ἀπριλίου 2019, ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον μεταξύ τοῦ Ἐπισκοπείου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων Πασχαλινή Δωροέκθεσις.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρετέθη ἐπίσης μεγάλη ποικιλία ἐδεσμάτων Ἀραβικῆς, Ἑλληνικῆς, Σερβικῆς, Ρουμανικῆς, Μολδαβικῆς, Ρωσσικῆς καί Οὐκρανικῆς κουζίνας, προσφορά ἐκ διαφόρων ἑταιρειῶν καί κυριῶν,  μελῶν τοῦ ποιμνίου.

Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν οἱ Πρέσβεις τῆς Αὐστραλίας, τῆς Παλαιστίνης καί ἐκπρόσωποι τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τῆς Ἑλβετίας εἰς τό Κάταρ, καθώς ἐπίσης ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων εἰς τήν Ντόχαν.

Ἐπισυνάπτεται  φωτογραφικόν ὑλικόν.

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων