Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (QASR EL YAHUD) ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ ΠΟΤΑΜΟΝ

Τήν  προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Τρίτης, 6ης/19ης Μαρτίου 2019, ὁ Πρόεδρος τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Reuven Rivlin, συνοδευόμενος ὑπό  τοῦ Ὑπουργοῦ Regional Cooperation κ. Τσάχη Χανέγκμπη, τοῦ κ. Γιακούμπ Σαλάμε καί τοῦ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ καί ὑπό τῶν Ἱσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, ἐπεσκέφθη τήν περιοχήν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου (Qasr El Yahud) παρά τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Ὁ Πρόεδρος ἐπεσκέφθη ἐπίσης τάς ὑπό τοῦ Halo Trust καί τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ ἀποναρκοθετημένας ἰδιοκτησίας τῶν μοναστηρίων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί αὐτήν ταύτην τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, συντηρηθεῖσαν καί ἀνακαινισθεῖσαν προσφάτως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τήν Μονήν ταύτην  ὑπεδέχθη τόν Πρόεδρον  ἡ  Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁμοῦ μετά τῶν Ἀρχηγῶν τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων  καί τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου.

Ὁ Πρόεδρος κ. Rivlin ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τοῦ ἔργου ἀποναρκοθετήσεως τοῦ τόπου τούτου, λίκνου τῆς Χριστιανοσύνης καί ἐπῄνεσε τήν συνεργασίαν τῶν Ἐκκλησιῶν διά τήν ἐπίτευξιν τούτου, ὡς διασφαλίζοντος τήν προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν ἐκ τῶν περάτων τοῦ κόσμου καί δημιουργοῦντος γεφύρας μεταξύ Ἰσραήλ, Ἰορδανίας καί Παλαιστίνης καί μεταξύ Ἰουδαίων, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ἀναχωρῶν ὁ Μακαριώτατος  ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, οὗτινος ἡ μνήμη ἑωρτάσθη τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐπῄνεσε τό ἔργον τοῦ ἐνθέρμως ὑποδεχθέντος Αὐτόν Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας