Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ»

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 26ης Μαΐου/ 8ης Ἰουνίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ἀφίχθη ἐκ Τέλ Ἀβίβ διά τῶν Ἀερογραμμῶν τῆς Aegean εἰς Λάρνακα, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ  Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου.

Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθη εἰς τήν ἐν Λευκωσίᾳ Ἐξαρχίαν τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα καί προσκύνησε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως καί τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου καί ἀκολούθως ἔσχεν ὀλίγην ἀνάπαυσιν.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Μακαριώτατος παρεκάθισεν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.

Τό ἑσπέρας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου «Σχέσεις Κύπρου-Ἁγίων Τόπων», τό ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τό κτίριον τῆς Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ἐν συνεργασίᾳ τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτῆς δρ. Χαράλαμπον Γ. Χοτζάκογλου καί τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, ἀπό Παρασκευῆς, 26ης Μαΐου/8ης Ἰουνίου 2018 ἕως καί Κυριακῆς 28ης Μαΐου/ 10ης Ἰουνίου 2018 διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ,  (ἴδε video).

Εἰς τό ἐν λόγῳ Συμπόσιον διακεκριμένοι ὁμιληταί ἐπαρουσίασαν τόν πολύπτυχον θέμα τῶν σχέσεων τῆς Κύπρου μετά τῶν Ἁγίων Τόπων.

Μετά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, ὁ Ἔξαρχος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος παρέθεσε δεξίωσιν εἰς τόν προαύλειον χῶρον τῆς Ἐξαρχίας.

Εὐλογήσας ὁ Μακαριώτατος τάς ἐργασίας τοῦ Συμποσίου κατά τήν ἔναρξιν αὐτοῦ, ἀνεχώρησε διά τῶν Ἀερογραμμῶν τῆς Aegean καί ἀφίχθη τήν 2.00 π.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου 27ης Μαΐου / 9ης Ἰουνίου 2018 εἰς Τέλ Ἀβίβ καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Ἱεροσόλυμα.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]