Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 13ης /26ης Ἀπριλίου 2018,  ἡ Πρωθυπουργός τῆς Ρουμανίας κ. Viorica Dăncilă ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον,  συνοδευομένη ὑπό τοῦ προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας τῆς Ρουμανίας εἰς Τελ Ἀβίβ καί ὑπό τῶν κληρικῶν ἀντιπροσώπων  τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς Ἱεροσόλυμα.

Τήν Πρωθυπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτῆς ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἡ Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν, τήν ὁποίαν ἐπεφύλαξεν αὐτῇ καί διά τήν ὑποδοχήν τῶν Ἐπισκόπων,  κληρικῶν καί τῶν ἑκάστοτε Ρουμάνων προσκυνητῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησε ὅτι: “σημαντικόν μέρος τῆς ἀποστολῆς τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἡ ὑποδοχή καί ἡ φροντίς τῶν προσκυνητῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ρουμανίας, μετά τῆς ὁποίας διατηρεῖ ἀγαθάς σχέσεις ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ Πατριάρχου Δοσιθέου ἕως τῆς σήμερον, μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ, Τόν Ὁποῖον ἐπεσκέφθημεν εἰς Ρουμανίαν”.

Εἰς ἐπικύρωσιν τῶν λεγομένων Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τήν πρώτην γυναῖκα Πρωθυπουργόν τῆς Ρουμανίας, κυρίαν Viorica Dăncilă, τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἡ Πρωθυπουργός συγκεκινημένη ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί προσέφερεν εἰς Αὐτόν πολύτιμον φιλοτελικόν ἄλμπουμ, ἔργον ἐκλεκτῆς Ρουμανικῆς τέχνης.

Μετά ταῦτα, ἡ Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί συνοδευομένη ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Πατέρων ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό Γραφεῖον τοῦ Σκευοφύλακος, ἔνθα προσεκύνησε τό Τίμιον Ξύλον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]