Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Μαρτίου /6ης Ἀπριλίου 2018, οἱ Ἁγιοταφῖται κατῆλθον μετ’ ἐπανωκαλυμμαύχου μόνον, τοῦ Μακαριωτάτου μόνον φέροντος ἐγκόλπιον διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τῶν ὁποίων προηγεῖτο ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἀριστερά καί ἀπό κοινοῦ χορῳδιακῶς τό θεολογικόν καί κατανυκτικόν τροπάριον «Σέ τόν Ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον…» πρός κατάνυξιν καί ἀγαλλίασιν τοῦ παρακολουθοῦντος πλήθους τῶν προσκυνητῶν.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ λήξαντος, ὁ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία πᾶσα προσεκύνησεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἐν ἀναμονῇ τῆς κατά τό ἑσπέρας τελετῆς τοῦ Ἐπιταφίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]