Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 23ης Μαρτίου /5ης Ἀπριλίου 2018, Μεγάλης Πέμπτης, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς ἀνάμνησιν τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου νίψεως τῶν ποδῶν τῶν μαθητῶν κατά τό Μυστικόν Δεῖπνον πρός ὑπόδειξιν αὐτοῖς καί ὑμῖν τῆς ταπεινώσεως ὡς ὁδοῦ ἀρίστης.

Ἡ τελετή αὕτη ἐτελέσθη εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, συμφώνως πρός τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς καί τήν Τυπικήν Διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Κατ’ αὐτήν ὁ Προεξάρχων αὐτῆς Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔνιψε τούς πόδας δώδεκα Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, συμβολιζόντων τούς δώδεκα ἀποστόλους, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τοῦ  κ. Σεζάρ Μαρτζῆε ἀναμέσον πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος, ἱσταμένου εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν ἤ ἐπί τῶν δωμάτων τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, τῆς Μονῆς τοῦ Ἀβραάμ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Τῆς τελετῆς ληξάσης, ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐν ψαλμῳδίᾳ, τῶν κωδώνων κρουομένων ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]