Ο ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 17ης/30ῆς Μαρτίου 2018, ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Η.Π.Α. Σεβασμιώτατος Michael Curry, συνοδευόμενος ὑπό μικρᾶς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα, κ. Σουχέηλ Νταουάνη ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Ἀγγλικανόν Ἀρχιεπίσκοπον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

 

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε περί τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἡ ὁρατή μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλύψεως, συνεχίζουσαι διά τοῦ ποιμαντικοῦ αὐτῶν ἔργου τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς καί ηὐχαρίστησε διά τήν συμπαράστασιν πρός τάς Ἐκκλησίας αὐτάς.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ καί ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε ἐγκόλπιον εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Michael Curry καί εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]