ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΜΠΕΝΤΙΓΙΑ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΒΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Τήν Τετάρτην, 14ην /27ην Δεκεμβρίου 2017, ὁ Δήμαρχος καί τά μέλη τῆς Δημαρχίας Ubeidiya εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον καί ηὐχαρίστησαν Αὐτόν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς παραχωρήσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου χώρου διά τήν τοποθέτησιν ὑδατοδεξαμενῆς, ἡ ὁποία θά τροφοδοτεῖ μέ ὕδωρ τάς πέριξ περιοχάς καί τήν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]