ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἀπό τῆς Δευτέρας, 4ης / 17ης ἕως καί τῆς Πέμπτης, 7ης /20ῆς Ἰουλίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εὑρίσκεται εἰς ταξίδιον εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς, προκειμένου νά μετάσχῃ ὡς προσκεκλημένος εἰς τό Συνέδριον μέ θέμα: “The responsibility of Religious Leaders in Peacebuilding in the Middle East”  / «Ἡ εὐθύνη τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν εἰς τήν οἰκοδομήν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν»,  διοργανούμενον εἰς τά ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κεντρικά Γραφεῖα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν – United Nations High Representative for the Alliance of Civilizations/ UNAOC.

Λεπτομερείας ἐπί τοῦ θέματος θά ἀνακοινώσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.