ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩι ΠΑΝΙΕΡΩι ΝΑΩι ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ἀπό 26ης Μαρτίου /8ης Ἀπριλίου ὥς 4ην /17ην Ἀπριλίου 2017

Σάββατον τοῦ Λαζάρου

Πατριαρχικός Ἐσπερινός : 3μ.μ.*

Κυριακή τῶν Βαΐων

Πατριαρχική Θ. Λειτουργία: 8π.μ.*

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ.*

Μεγάλη Δευτέρα

Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί  τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ.*

 Μεγάλη Τρίτη

Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί  τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ.*

 Μεγάλη Τετάρτη

Λειτουργία Προηγιασμένων ἐπί  τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη

Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου βασιλείου εἰς τόν Ἅγιον Ἰάκωβον:   6.30 π.μ.

Ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος ἐν τῇ Ἁγίᾳ Αὐλῇ: 9π.μ.

Μεγάλη Παρασκευή

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10.45 π.μ.

Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ.*

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου 11μ.μ.

 Μέγα Σάββατον

Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός: 1μ.μ.

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12 μεσάνυκτα

Κυριακή τοῦ Πάσχα:

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως:1μ.μ.

*Αἱ Ἀκολουθίαι μέ ἀστερίσκον θά μεταδοθοῦν ζωντανά ἀπό τό διαδικτυακό ραδιόφωνο καί ἀπό τό τηλεοπτικόν κανάλι τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων

Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος.