ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ψηφιακή ἐπεξεργασία τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν πού ἔχουν ἀναμεταδοθεῖ ραδιοφωνικά ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο, τόν Φρικτό Γολγοθά καί τόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ ἀκολουθίες αὐτές διατείθενται δωρεάν στό κοινό μέσῳ τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στόν τομέα “Ραδιοφωνικός Σταθμός” ἀπό ὅπου καί μπορεῖ νά γίνει ἡ ἀπ’ εὐθείας λήψη τους.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.