ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ Τῼ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚῼ ΝΑῼ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΝ Τ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚ ΝΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

πό 26ης Μαρτίου / 8ης πριλίου ως 31ην Μαρτίου / 14ην πριλίου

2015

Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ.

 

Μεγάλη Τετάρτη  

Ὧραι καί Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων:  6.30 π.μ.

Μεγάλη Τετάρτη

Μικρόν Ἀπόδειπνον — Εὐχέλαιον: 5 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη                         

Ακολουθία καί Λειτουργία Μ. Βασιλείου: 4.30 π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή 

Ἀκολουθία τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ: 8. π.μ.          

Μεγάλη Παρασκευή

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ  Επιταφίου: 6.30 μ.μ.

Μέγα Σάββατον  

Ὧραι καί Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου: 8. π.μ.           

Θεῖον Πάσχα                     

Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:1.10 π.μ.

Δευτέρα τοῦ Πάσχα   

Η Θεία Λειτουργία: 8. π.μ

 

Ὁ Τυπικάρης

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος.