ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνεδριάσασα προσφάτως ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπελήφθη σημαντικῶν θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ὡσαύτως ἀπεφάσισε:

1ον.   Τήν προαγωγήν τοῦ Μητροπολίτου Βόστρων κ.Τιμοθέου ἀπό ὑπευθύνου τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον εἰς Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ ἐν συνεχείᾳ τῆς προσφάτου τελετῆς τῶν Θυρανοιξίων καί ἐν ὄψει τῆς ἀναμενομένης τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς.

2ον.   Τήν  χειροτονίαν τοῦ Παραδραγουμάνου καί ἄχρι τοῦδε Ἀρχιδιακόνου  π. Ἀθανασίου εἰς ἱερέα καί ἐν συνεχείᾳ τήν προαγωγήν αὐτοῦ εἰς τήν τάξιν τῶν Ἀρχιμανδριτῶν.

3ον.   Τήν προαγωγήν τοῦ διακόνου π. Εὐλογίου εἰς Ἀρχιδιάκονον τοῦ Μακαριωτάτου.

4ον .   Τήν χειροτονίαν τοῦ ἐν Βηθλεέμ διακονητοῦ μοναχοῦ π. Ἀντωνίου εἰς διάκονον.

5ον.    Τήν χειροθεσίαν τοῦ δοκίμου Παναγιώτου, διακονητοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἰς μοναχόν, τήν ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί ἀκολούθως τήν χειροτονίαν αὐτοῦ εἰς διάκονον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.