ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἡ Κεντρική Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου www.jerusalem-patriarchate.info τελεῖ ὑπό ἐκ θεμελίων ἀνοικοδόμηση.

Ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας (jerusalem-patriarchate.info/ ) καί ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τοῦ Πατριαρχείου (www.radio.jerusalem-patriarchate.info/gr )  συνεχίζουν κανονικά τή λειτουργία τους.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων